Cod y Modiwl DA28310  
Teitl y Modiwl DAEARYDDIAETH WLEIDYDDOL  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhys A Jones  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Miss Tamsin E C Davies  
Rhagofynion DA10110 , GG10310 , DA10210  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Hours. 9x2hrs  
  Seminarau / Tiwtorialau   1 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr Unseen examination. Answer two questions from four.100%
Arholiad Ailsefyll2 Awr Unseen examination. Answer two questions from four.100%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:


Disgrifiad cryno

Y mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i themau allweddol mewn daearyddiaeth wleidyddol gyfoes. Trefnir y modiwl yn ddau ran. Y mae'r rhan cyntaf yn archwilio dylanwad gofod a thiriogaeth ar ffurfiad gwladwriaeth, strategaeth wladol a hunaniaethau gwleidyddol ar wahanol raddfeydd sy'n amrywio o'r byd-eang i'r lleol. Y mae'r rhan hwn yn cyflwyno cysyniadau sy'n cynnwys cenedl a chenedl-wladwriaeth, imperialaeth, geowleidyddiaeth feirniadol a'r rhanbarth, yn ogystal ag archwilio materion cyfoes gan gynnwys integreiddio Ewropeaidd, datganoli a chenedlaetholdeb yn y DU a'r drefn fyd-eang ar ol 9/11. Y mae ail ran y modiwl yn archwilio'r berthynas rhwng lle, pobl a gweithrediad gwleidyddol, gan gynnwys ymddygiad etholiadol, protest a dinasyddiaeth weithredol. Y mae'n cyflwyno cysyniadau megis dinasyddiaeth, cyfalaf cymdeithasol a mudiadau cymdeithasol, ac yn trafod materion cyfoes gan gynnwys mudiadau amgylcheddol a gwrth-globaleiddio, a chanlyniadau etholiadau cyffredinol diweddar ym Mhrydain.

Cynnwys

RHAN 1: GOFOD, GRADDFA, TIRIOGAETH A'R WLADWRIAETH
1. Geowleidyddiaeth a datblygiad Daearyddiaeth Wleidyddol
2. Ymerodraeth ac Imperialaeth
3. Y Wladwriaeth a Thiriogaeth
4. Cenhedloedd a Chenedlaetholdeb
5. Heriau i Genedl-Wladwriaeth y DU I: Integreiddio Ewropeaidd (Seminar)
6. Heriau i Genedl-Wladwriaeth y DU II: Datganoli a Rhanbartholdeb
7. Tirweddau Grym
RHAN 2: LLE, POBL A GWLEIDYDDIAETH
8. Dinasyddiaeth a Chyfranogiad
9. Daearyddiaeth Etholiadol
10. Lle Ymladd Etholiad

Sgiliau Modiwl

Problem_solving Rhoddir sylw anuniongyrchol i ddatrys problemau trwy beth o gynnwys y darlithoedd, ond nid yw hyn yn cael ei ddatblygu¿n amlwg yn y modiwl.  
Research skills Anogir myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ymchwil trwy gasglu deunydd o¿r llyfrgell a¿r rhyngrwyd pan yn paratoi ar gyfer y seminar.  
Communication Datblygir sgiliau cyfathrebu llafar trwy gyfrwng y seminar; datblygir ac asesir sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig trwy¿r arholiad.  
Improving own Learning and Performance Dylai myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau yn y maes hwn trwy drefnu amser ar gyfer darllen a pharatoi ar gyfer yr arholiad. Ni chaiff hyn ei ddatblygu¿n uniongyrchol trwy¿r modiwl.  
Team work Nis datblygir trwy¿r modiwl hwn.  
Information Technology Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio ffynonellau oddi ar y rhyngrwyd pan yn paratoi ar gyfer y seminar.  
Application of Number Nis datblygir trwy¿r modiwl hwn.  
Personal Development and Career planning Nis datblygir yn uniongyrchol trwy¿r modiwl hwn. Dichon y bydd cynnwys darlithoedd a gwaith darllen yn annog myfyrwyr yn anuniongyrchol i feddwl ynghylch eu credoau a¿u safbwyntiau, ac yn amlygu trywydd gyrfaol posibl i rai.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Hanfodol
Jones, M., Jones, R., and Woods, M. (2004) An Introduction to Political Geography Routledge
** Testun A Argymhellwyd
Braden, K. E. & Shelley, F. M. (2000) Engaging Geopolitics
Heffernan, M. (1998) The Meaning of Europe, chapters 2 & 4
Lowndes, V. (1995) Citizenship and urban politics, yn D Judge, G Stoker a H Wolman (goln.) Theories of Urban Politics
O'Tuathail, G. (1996) Critical Geopolitics
O'Tuathail, G., Dalby, S., a Routledge, P. (1997) The Geopolitics Reader
Taylor, P & Flint, C. (2000) Political Geography Prentice Hall
Zukin, S. (1991) Landscapes of Power: from Detroit to Disneyworld Berkeley: University of California Press

Cyfnodolyns
Harvey, D. (1979) Monument and Myth. Annals of the Association of American Geographers, 69, 362-81
Kearns, A.J. (1992) Active citizenship and urban governance. Transactions of the IBG, 17, 20-34
Pattie, C., Johnston, R., Dorling, D., Rossiter, D., Tunstall, H. a MacAllister, I. (1997) New Labour, new geography? The electoral geography of the 1997 British General Election, Area, 29, 253-259.
Routledge, P. (1997) The imagineering of resistance: Pollock Free State and the practice of postmodern politics, Transactions of the Institute of British Geographers, 22, 359-376.
Toal, G. (2003) Re-asserting the regional: political geography and geopolitics in a world thinly known, Political Geography, 22 (6), 653-655

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC