Cod y Modiwl DD20520  
Teitl y Modiwl DADANSODDI GOFOD  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10620  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Hours.  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Cyflwyniad unigol (30 munud)65%
Asesiad Semester Cyflwyniad mewn grwp (30 munud)35%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl hwn yn archwilio hanes y theatr orllewinol ac yn trafod y berthynas rhwng trefniant gofodol neu bensaerniaeth y theatr ac agweddau ar athroniaeth, celfyddyd a gwerthoedd diwylliannol y gwahanol gyfnodau dan sylw. Damcaniaeth sylfaenol y modiwl yw fod ffurf y theatr drwy'r oesoedd yn cynnig allwedd inni ddeall dehongliad yr oes honno o natur yr unigolyn, a bod y theatr felly'n gweithredu fel math ar 'beiriant' sy'n ein galluogi i ganfod ymwybyddiaeth yr oes.
Agwedd bwysig arall ar y modiwl hwn yw ei fod yn cymell myfyrwyr i ystyried y theatr fel cyfrwng gweledol a chorfforol yn hytrach nag fel ffurf ar lenyddiaeth. Yn hytrach na dehongli'r theatr fel ffurf a greir trwy drosglwyddo gweledigaeth dramodydd yn gnawd ar lwyfan, ystyrir theatr fel cyfres o berthnasau gofodol a brofir yn synhwyrusol, a dadleuir bod y profiad o synhwyro gofod yn cymell gweledigaeth a phosibiliadau dramataidd.

Cynnwys

Trefn Arfaethedig y Darlithoedd

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
Artaud, Antonin (1994) Antonin Artaud and the Modern Theatre (gol. Gene A Plunka) Farleigh Dickinson University Press
Artaud, Antonin (1970) The Theatre and its Double (cyf. Victor Corti) Calder and Boyars
Beacham, Richard C Adolphe Appia: Artist and Visionary of the Modern Theatre Harwood Academic P
Craig, Edward Gordon (1983) Craig on Theatre yn J. Michael Walton (gol.) Methuen
Gurr, Andrew (1992) The Shakespearian Stage 1574-1642 3rd. Cambridge University Press
Harris, John Wesley (1992) Medieval Theatre in Context: An Introduction Routledge
Innes, Christopher (1983) Edward Gordon Craig Cambridge University Press
McLucas, Clifford a Pearson, Mike (1995) Brith Gof: y Llyfr Glas:1988-1995 Brith Gof
Meirer, Christian (1993) The Political Art of Greek Tragedy Polity
Pearson, Mike (1997) 'Special Worlds, Secret Maps: a Poetics of Performance' yn Staging Wales gol. Anna Marie Taylor Gwasg Prifysgol Cymru
Vince, Roald W (1984) Ancient and Medieval Theatre: A Histriographical Handbook Greenwood Press
Volbach, Walther (1968) Adolphe Appia, Prophet of the Modern theatre Wesleyan University Press
Winkler, John J, Zeitlin, a Froma, I (gols.) (1990) Nothing to do with Dionysos?: Athenian Drama in its Social Context Princeton University Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC