Cod y Modiwl DD30220  
Teitl y Modiwl DADANSODDI CYNHYRCHIAD  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion DD10520 , DD10320  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr ARHOLIAD (2 AWR)50%
Asesiad Semester3 Awr Sylwebaeth Lafar: SYLWEBAETH 1 (1500)25%
Asesiad Semester3 Awr Sylwebaeth Lafar: SYLWEBAETH 2 (1500)25%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon cyffedin fedru cyflawni`r canlynol:

- arddangos eu dealltwriaeth o`r cynhyrchaid theatraidd fel celfyddyd ac fel cymyrch, gan fanylu ar y ffactorau celfyddydol, dywylliannol ac economaidd sy`n vyfrannu at greu`r cynhyrchaif (ar lafar ac ar bapur)

- trafod y cynhyrchaid theatraidd yn ei holl gymhlethdod, gan amlygu eu dealltwriaeth o`r cynhyrchaid fel digwyddiad aml-gyfrwng

- dadansoddi gwaith theatr fyw drwy arsylwi ar y modd y strwythurir y cynhyrchaid, ac asesu eu hymateb personol fel aelod o`r gynulleidfa

- arddangos eu bod yn ymwybodol o berthynas testun dramataidd a chynhyrchaid theatraidd, a`r cyfryw brosesau sydd ynghlwm wrth drosgwlyddo drama ysgrifenedig i`r llwyfan byw

- cyflwyno adolygiad o gynhyrchiad theatraidd ar ffurf sylwebaeth lafar ac ysgrifenedig.


Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio`r cynhyrchaid fel cyfanwaith theatraidd, gan sylwi ar yr elfennau hynny sy`n dod at ei gilydd i roi ansawdd ac ystyr arbennig i`r cyfan. Byddwch yn mynychu perfformiadau o destunau theatraidd priodol. Mae`n debygol y bydd rhyw gyfran o`r modiwl hwn yn canolbwyntio ar gynyrchiadau yr RSC yn Stratford, a chyfran arall yn canolbwyntio ar gynyrchiadau a gyflwynir yn lleol.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw:

- cyflwyno`r gwahanol elfennau sy`n cyfrannu at ystyr y weithred theatraidd.
- rhoi cyfle i chi ymgyfawrwydoo a rhychwant eang o gynyrchiadau theatraidd trwy fynychu cyfres o berfformiadau.
- hybu`ch galli i ddarllen a deall cynhyrchiad fel `testun` theatraidd.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC