Cod y Modiwl DD30310  
Teitl y Modiwl THEATR A CHYMDEITHAS  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion DD10520 , DD10320 , DD10120 Unrhyw ddau o`r tri modiwl canlynol:  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester1.5 Awr Arholiad 1.5 awr rhaghysbysedig50%
Asesiad Semester Cyflwyniad: Cyflwyniad seminar15%
Asesiad Semester Traethodau: Treaethawd (2,500 o eiriau)35%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

- ymchwilio i faterion neilltuol yn ymwneud a`r berthynas rhwng theatre a chymdeithas

- trafod gwahanol agweddau ar y berthynas rhwng theatr a chymdeithas i safon foddhaol

- llunio dadansoddiad deallus o`r theatr sydd yn cydnabod natur boliticaidd y cyfrwng

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, byddwch yn archwilio`r berthynas rhwng theatr a chymdeithas o sawl ongl, gan ddyfalu a damcaniaethu ynghylch effeithiau a chanlyniadau posibl y berthynas honno. Bydd darlithoedd/seminarau`r modiwl yn cyfeirio at waith nifer o artisiaid a theoryddion sydd wedy cyflwyno disgrifiad a dadansoddiad arbennig o`r berthynas rhwng thatre a`i chymdeithas, ac wrth astudio`u gwaith hwy byddwn yn ystyried materion megis y cysyniad o theatr fel cyfrwng addysgu, theatr bobologaidd, cyflyru cymdeithasol, anthropoleg y theatr a.y.b.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- trafod gwahanol ddiffiniadau o `theatr` a `chymdeithas`

- cymharu`r diffiniadau hynny a`ch profiad chithau o`r naill a`r llall

- sylweddoli bod natur theatr fel cyfrwng ynnghlwm wrth raid a`r gynulleidfa a`r gymdeithas sydd yn ei chynnal

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Hanfodol
Barba Eugenio (1995) The Paper Canoe Routledge
Boal, Augusto (1994) The Rainbow of Desires Routledge
McGrath, John (1981) A Good Night Out Eyre Methuen
Schneider, Rebecca (1997) The Explicit Body in Performance Routledge
** Testun A Argymhellwyd
Barker,Howard (1993) Arguments For A Theatre Manchester
Bharucha, Rustom (1994) Theatre and the World Routledge
Lucas, Ian (1994) Impertinent Decorum Cassell

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC