Cod y Modiwl DD31720  
Teitl y Modiwl PERFFORMIO 2  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD21520  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   5 Hours. 8 x 2 awr + tua 120 awr cyswyllt  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Cyflwyniad: Chyfraniad ir broses ymarfer a pherfformio70%
Asesiad Semester Adroddiad Ymarferol: Nodiadau ymarfer ac ymchwil30%
Asesiad Ailsefyll Ni ddarperir asesiad atodol ar gyfer y modiwl hon am ei fod yn gynhyrchiad ymarferol. Ymgymerir ag ef yn ystod semester olaf y cynllun is-raddedig. Os methir elfen ymarferol y modiwl gwahoddir myfyrwyr i ail sefyll y modiwl y flwyddyn ganlynol.  
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:


Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn rhoddir y cyfle i chi ymarfer eich arbenigedd yn y maes perfformio i lefel ddatblygiedig. Canolbwyntir ar waith unigol yn y modiwl hwn, gan roi cyfle i chi greu sgor perfformio manwl, a chymeriad cymhleth, yn seiliedig ar fethodau neilltuol. Archwilir y cysyniad o destun yng ngwaith y perfformiwr ac asesir y berthynas rhwng testun y ddrama, testun y perfformiwr a thestun y perfformiad.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i gyflawni`r canlynol:

Cynnwys

Ein nod wrth gyflwyno'r modiwl hwn yw eich galluogi i gyflawni'r canlynol:

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Hanfodol
LABAN, RUDOLPH (1960) The Mastery of Movement Macdonald and Evans
LINKLATER, Kristin (1976) Freeing the Natural Voice Drama Book Publishers
MANDERINO, Ned (1989) The Transpersonal Actor: The Whole Person in Acting Manderino

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC