Cod y Modiwl DD33020  
Teitl y Modiwl YMARFER CYFARWYDDO  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD32920 , ,  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   10 Hours. 10 x 1 awr  
  Sesiwn Ymarferol   Cyfarfodydd cynhyrchu ac ymarfer dwys ar gyfer prosiect theatr ymarferol  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester PROSIECT CYFARWYDDO  70%
Asesiad Semester Traethawd 3,000 o eiriau  30%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon cyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

- cyflwyno gweledigaeth artistig ddatblygiedig i`r tim o`ch cwmpas trwy gyfrwng gwaith ymarferol

- creu strategaeth ymarferol er mwyn gweithredu`r welediageth honno

- ymateb yn gadarnhaol i amgylchiadau a chyd-destun y cynhyrchiad yn ymarferol ac ysgrifenedig


Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn ehangu ac yn datblygu ar y gwaith a wnaethpwyd yn Theori Cyfarwyddo a Cyflwyniad i Ddylunio, ac fe'i gyfyngir i fyfyrwyr a chanddynt ddiddordeb gwirioneddol mewn Cyfarwydoo neu Ddylunio. Rhaid i fyfyrwyr Cyfarwyddo baratoi cynhyrchiad 30 munud o hyd ar gyfer ei berfformio'n gyhoeddus. Disgwylir i fyfyrwyr gadw nodiadiau manwl o'r broses ymarfer a pharatoi a'u cyflwyno i'r arholwr mewn viva. Dylai'r traethawd ddadansoddi a thrafod y broses gan bwyso a mesur y gwaith a wnaethpwyd yn wrthrychol.

Gall myfyrwyr sy'n dymuno astudio Dylunio arbennigo drwy lunio cynllun manwl ar gyfer cynhyrchaid adrannol, ei baratoi a'i godi. Yn yr un modd, rhaid i'r myfyrwyr hyn gyflwyno'u bwriadau artistig mewn cyflwyniad llafar (viva voce) a chadw dyddlyfr dylunio sydd yn olrhain y broses grwu a'r penderfyniadau a wnaethpwyd. Dylai'r traethawd ddadansoddi a thrafod y broses gan bwyso a mesur y gwaith a wnaethpwyd yn wrthrychol.

Bydd darpariaeth tiwtorial/seminar ar gyfer y modiwl hwn yn cymryd ffurf trafodaeth ynghylch y dewis ar gyfer y perfformiad, arddull perfformio a'r drefn ar gyfer ymarfer a chynhyrchu. Bydd sesiynau unigol gyda chyfarwyddwyr yn trafod eu gwaith wrth i hwnnw ddatblygu ac ymffurfio. Bydd tiwtoriaid y cwrs yn mynychu o leiaf 3 ymarfer a'r perfformiad ei hun. Ar adeg cwblhau'r prosiectau, cynhelir trafodaethau grwp er mwyn didoli a dadansoddi'r gwaith, ac fe gynigir cymorth tiwtorial i unigolion wrth iddynt ysgrifennu eu traethodau.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno'r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:
- galluogi'r myfyrwyr i ddatblgu a chyflwyno darn cymhleth o waith ymarferol.
- annog y myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb dros dim o gydweithwyr.
- amlinellu a gweithredu cynllun artistig gwreiddiol.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Barker, Clive (1977) Theatre Games Methuen
Brook, Peter (1993) There Are No Secrets Methuen
Chekhov, M (1963) To The Director and the Playwright Harper & Row
Cole, Susan Letzler (1992) Director in Rehearsal, A Hidden World Routlegde

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC