Cod y Modiwl FG16520  
Teitl y Modiwl TECHNEGAU MATHEMATEGOL AR GWYDDORAU FFISEGOL  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Eleri Pryse  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Daniel Anthony Le Messurier  
Rhagofynion Rhagofynion cyffredinol ar gyfer Gradd Anrhydedd Ffiseg  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   40 darlith  
  Eraill   Gweithdai Wythnosol  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester3 Awr Arholiad 3 awr ysgrifenedig70%
Asesiad Semester Gwaith Cwrs: Taflenni Enghreifftiau.30%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:


Disgrifiad cryno

Mae'r gallu i ddatrys problemau mathemategol yn sgil sylfaenol yn y Gwyddorau Ffisegol ac yn werthfawr yn y man gwaith. Mae'r modiwl wedi ei anelu at alluogi myfyrwyr i ddefnyddio technegau mathemategol i ddatrys problemau yn y Gwyddorau Ffisegol. Bydd darpariaeth drwy gyfrwng cyfres o ddarlithoedd, gweithdai a thaflenni enghreifftiau.

Cynnwys

Testunau Sylfaen:
Rhifyddeg, algebra, hafaliadau, ffracsiynau rhannol, trigonometreg, cyfres binomial, differu, integru.

Rhifau cymhlyg
Hafaliadau cydamserol
Ffwythiannau hyperbolig
Determinatau a Matricsau
Fectorau
Differu rhannol
Cromliniau
Cyfresi
Hafaliadau differol trefn un a dau

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Stroud, K. A. (1995.) Engineering mathematics. 0333620224
** Testun Ychwanegol Atodol
Boas, M.L. Mathematical Methods in the Physical Sciences Wiley

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC