Cod y Modiwl FT10320  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I GYNHYRCHU TELEDU  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Andrew J Freeman  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Dorian L Jones  
Cyd-Ofynion FT10820  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   15 Hours. 3 awr o hyd  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Cyflwyno syniadau a pharatoi ar gyfer cynhyrchiad fideo15%
Asesiad Semester Cynhyrchiad Fideo50%
Asesiad Semester Presenoldeb10%
Asesiad Semester Portffolio gwaith cynhyrchiad15%
Asesiad Semester Adroddiad10%
Asesiad Ailsefyll Ail gymryd y fodiwl pan fydd e'n cael ei gynnig eto 
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y modiwl fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
Dangos gallu mewn sawl maes technegol a chreadigol o gynhyrchu fideo.

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, fe'ch cyflwynir i'r sialens ymarferol o greu a chyflwyno gwaith fideo. Fe fyddwch yn cydweithio mewn grwpiau er mwyn creu darn byr o fideo, gan ymgyfarwyddo a'r gwahanol agweddau ar baratoi cynnyrch o'r fath - creu naratif, paratoi, saethu a golygu.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

Ymgymryd a`r sialens ymarferol o greu fiedo gorffenedig
Dangos sgiliau a medrau technegol trwy gyflawni ymarferion o fewn y gweithdai

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Hanfodol
Duncan, Peter (1996) Inside Storeis: Diaries of British Film- makers at Work BFI
Watts, Harris (1992) Directing on Camera: A Checklist of Video and Film Technique Aavo

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC