Cod y Modiwl FT11020  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I GYFRYNGAU  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Elan Stephens  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Ms Elin H G Jones  
Manylion y cyrsiau Eraill   1 X SESIWN WYLIO 3 AWR  
  Seminarau / Tiwtorialau    
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau60%
Asesiad Semester Arholiad 2 awr40%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 2,500 (dewis o deitlau newydd)60%
Asesiad Ailsefyll Arholiad 2 awr40%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

1. Gwerthuso¿n feirniadol rhai o brif gysyniadau Astudiaethau Teledu
2. Dangos dealltwriaeth o gyd-destun hanesyddol twf a datblygiad y cyfrwng
3. Datblygu ymwybyddiaeth o berthynas teledu gyda chymdeithas yn ehangach
4. Cyflwyno traethawd sydd yn dangos ôl dealltwriaeth o¿r brif ddadleuon academaidd yn ymwneud ag agweddau o astudio teledu

Cynnwys

Mae'r darlithoedd arfaethedig fel a ganlyn:

1. Astudio Teledu, Cyfryngau a Chyfathrebu
2. Hanes y Cyfryngau 1
3. Hanes y Cyfryngau 2
4. Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu 1
5. Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu 2
6. Dadansoddi Testun Teledu
7. Dadansoddi¿r Digidol
8. Dadansoddi Cyfryngau ar-lein
9. Astudio Genre Teledu 1: Operau Sebon
10. Astudio Genre Teledu 2: Newyddion

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i fethodolegau astudio teledu - hanes, testun, y gynulleidfa - gan alluogi'r myfyrwyr i ddeall y dulliau gwahanol o astudio'r cyfrwng a thrwy hynny, ymgyfarwyddo â'r disgyrsiau academaidd ar y pwnc.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC