Cod y Modiwl FT11720  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I FFILM  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Kate E Woodward  
Semester Semester 2  
Elfennau Anghymharus TF10220  
Manylion y cyrsiau Eraill   Darlithoedd/Sesiynau Gwylio 10 x3 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 x 1 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  40%
Asesiad Semester Traethawd 2500 o eiriau  60%
Asesiad Ailsefyll Ailgyflwyno'r elfenau a fethwyd (dewis o deitlau newydd)   

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

  1. Dadansoddi testun gweledol yn feirniadol
  2. Trafod testunau gweledol yn eu cyd-destun ehangach
  3. Ysgrifennu traethodau academaidd sy'n dangos ol galluoedd beirniadaethol a dehongliadol priodol
  4. Adnabod theoriau allweddol sy'n berthnasol i faes astudiaethau ffilm.

Nod

Mae'r modiwl yn rhan o ailstrwythuro ein darpariaeth bresennol ar gyfer myfyrwyr Astudiaeth Ffilm a Theledu, ac yn un o bedwar modiwl systematig a fydd yn gosod sylfaen cadarn i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf cyn iddynt symud ymlaen i fodiwlau Rhan 2

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl yn rhoi cyflwyniad i'r methodolegau astudio ffilm a datblygiad y cyfrwng fel ffenomenon diwylliannol a chymdeithasol. Cynllunnir y modiwl er mwyn cynnig cyflwyniad clir a thrylwyr i brif feysydd astudiaethau ffilm. Fe fydd yn galluogi'r myfyrwyr i ymgyfarwyddo a disgyrsiau amrywiol y pwnc.

Cynnwys

Darlithoedd ar y pynciau canlynol:   
   

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Hanfodol
Hill, John and Church Gibson, Pamela (1997) The Oxford Guide to Film Studies OUP
** Testun A Argymhellwyd
Berry, Dave (1994) Wales and Cinema: the First Hundred Years Gwasg Prifysgol Cymru
Blandford, S (ed.) (2000) Wales on Screen Poetry Wales Press
Bordwell, David (2001) Film Art: An Introduction Mc Graw-Hill
Braudy and Cohen (1999) Film Theory and Criticism OUP
McKee, Alan (2003) Textual Analysis Sage
Monaco, J (2000) How to Read a Film: The Art, Technology, Language, History and theories of Film and Media OUP

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC