Cod y Modiwl FT30620  
Teitl y Modiwl DRAMA DELEDU  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Elan Stephens  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   Sesiynau gwylio  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd 2500 o eiriau40%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
Dangos gwerthfawrogiad o`r amryw fathau o ddramau a gynhyrchir ar gyfer y sgrin fach.
Gwerthuso`r disgwrs beirniadol sy`n bodoli mewn perthynas a drama deledu.

Disgrifiad cryno

Mae`r modiwl hwn yn adeiladu ar y dull a ddefnyddiwyd yn y modiwl Rhan 1 sy`n dadansoddi teledu. Bydd y modiwl yn dadansoddi patrymau fframwaith a phatrymau ysgrifennu ar gyfer y teledu. O gymharu a`r modiwl Rhan 1, mae`r prif ddatblygiad yn y cwrs i`w weld nid yn unig yn ansawdd y dadansoddi sydd ei eisiau, ond yn bwysicach, yn y sylw llawer mwy cynhwysfawr sydd ar awduron megis Potter, Bleasdale a LaPlante.

Nod

Nod y modiwl hwn yw astudio hanes a datblygiad drama deledu yng ngwledydd Prydain, Ewrop a`r Unol Daleithiau. Fe fydd y modiwl yn ystyried cwestiynau ynglyn ag awduraeth, syniadaeth, safon a`r gwahaniaethau rhwng naturiolaeth a gwrth-naturiolaeth.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Hanfodol
Brandt, George (1993) British Television Drama in the 1980s CUP
Brundson, Charlotte (1997) Screen Tastes: Soap operas to Satellite Dishes Routledge
Corner, JOhn (1991) Popular Television in Britain: Studies in Cultural History BFI
Dyer, Richard et al (1981) Coronation Street BFI
Fiske, John (1987) Television Culture Routledge
Stead, Peter (1993) Dennis Potter Seren Books
Tulloch, John (1990) Television Drama:Agency, Audience and Myth Routledge
Wayne, Mark (1998) Dissident Voices: The Politics of Television and Cultural Change Pluto

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC