Cod y Modiwl FT31320  
Teitl y Modiwl FFILMIAU HOLLYWOOD AC EWROP  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Kate E Woodward  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir 2006  
Semester nesaf y cynigir 1  
Rhagofynion FT10720  
Elfennau Anghymharus TF20920  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   Darlithaedd 10 x 2 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   Seminar 5 x 1 awr  
  Eraill   Gwylio 10 x 2 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd 1. 2,500 o eiriau  40%
Asesiad Semester Traethawd 2 . 2,500 o eiriau  60%
Asesiad Ailsefyll Rhaid ail-gyflwyno'r gwaith a fethwyd   

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

 1. Dangos ymwybyddiaeth o rai o brif nodweddion naratif ffilm a'r ffordd y'u datblygwyd yn y cyfnod cynnar;
 2. Gwahaniaethu rhwng gwahanol foddau o ddisgwrs a gynigir yn y deunydd dan sylw;
 3. Trafod techneg adroddiadol naratif ffilm fel y'i hamlygir yn y deunydd dan sylw;
 4. Amlygu'r gallu i ddadansoddi'r broses adroddiadol mewn naratif ffilm.

Nod

Nod y modiwl hwn yw cynnig cyflwyniad sustematig i astudiaeth academaidd o ffilm naratif fel y mae wedi datblygu'n gyfrwng celfyddydol yn y byd Gorllewinol ers diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw cynnig cyflwyniad sustematig i astudiaeth academaidd o naratif ffilm fel y mae wedi datblygu'n gyfrwng celfyddydol yn y byd Gorllewinol ers diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl yn derbyn cyflwyniad hanesyddol i naratif ffilm fel cyfrwng a byddant yn cael cyfle i ddatblygu methodoleg dadansoddiadol perthnasol i'r cyfrwng hwnnw. Byddant hefyd yn cael cyfle i ddatblygu ymwybyddiaeth o'r ffordd y mae techneg a disgwrs ffilm wedi datblygu dros y cyfnod rhwng 1900 a 1950, yn Ewrop a Gogledd America a hynny wrth astudio nifer o ffilmiau enghreifftiol.

Cynnwys

Mae'r modiwl hwn yn cynnig methodoleg gogyfer a dadansoddi a gwerthfawrogi naratif ffilm y byd Gorllewinol y tu mewn i fframwaith hanesyddol.
Ar ol cyflwyniad hanesyddol a methodolegol rhoddir cyfle i astudio ffilmiau sy'n enghreifftio rhai o brif nodweddion cynhyrch y diwylliant ffilm yn Ewrop a'r Unol Daleithiau rhwng 1920 a 1948. Rhennir deunydd y modiwl yn dair rhan:
(1) Y cyfnod cynnar, at 1930; (2) Ffilmiau'r Unol Daleithiau, 1930-1939; (3) Ffilm yn Eworp, 1945-1950.
Trafodir y ffilmiau unigol a astudir yn y modiwl fel enghreifftiau o draddodiad ffilm fel cyfrwng celfyddydol ac anogir myfyrwyr i ddatblygu techneg o wahaniaethu rhyngddynt o ran y discwrs y maent yn ei gynnal a'r technegau a ddefnyddir i'r amcan hwnnw.

 1. Cyflwyniad i Hollywood Glasurol
 2. Naratif Hollywood Glasurol 1
 3. Naratif Hollywood Glasurol 2
 4. Golygu
 5. Genre / System Ser
 6. Ffilmiau Mynegiadaethol yr Almaen
 7. Montage yr Undeb Sofietaidd
 8. Rhamantiaeth / Argraffiadaeth Ffrainc
 9. Neo-Realaeth Eidalaidd
 10. Ewro-Hollywood

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Armes, Roy (1970) French Cinema since 1946 Zwemmer Ltd
Belton, John (1994) American Cinema/American Culture McGraw-Hill
Ben-Ghiat, R Romance Languages Annual 1992 3 155-159 Neorealism in Italy, 1930-50: Fascism to Resistance
Bordwell, David (1993) The Cinema of Eisenstein Harvard UP
Bordwell, David & Thompson, Kristin (2002) Film History: An Introduction McGraw-Hill
Bordwell, David, Janet Staiger a Kristen Thompson (1985) The Classical Hollywood Cinema London: Routledge
Brown, Royal Focus on Godard Englewood Cliffs: Prentice-Hall
Buscombe, Edwrad "Notes on Columbia Pictures Corporation, 1926-41" yn Bill Nichols (1985) Movies and Methods Volume II Berkeley: University of California Press
Celli, Carto Romance Languages Annual 1995 7 222-226 Philosophical and Critical debates surrounding Italian Neo-realism
Cook and Bernink The Cinema Book Part One: Classical Hollywood Cinema, 3-42
Dyer, Richard & Ginette Vincendeau (eds). (1992) Popular European Cinema Routledge
Eisenstein, Sergei (1949, 1977) Film Form. Jay Leyda tran Harcourt Brace Jovanovich
Eleftheriotis, Dimitri (2001) Popular Cinemas of Europe. Studies of Texts, Contexts and Frameworks London: Continuum
Gabler, Neal (1988) An Empire of their Own New York: Doubleday
Gomery, Douglas (1986) The Hollywood Studio System London: Macmillan
Kerr, Paul gol. (1986) The Hollywood Film Industry Routledge
Maltby, Richard Cinema, Politics and Society in America The Political Economy of Hollywood: The Studio System 42-58 Davies, P a Neve, B.. New York: St Martins Press
Roddick, Nick (1983) A New Deal in Entertainment: Warner Brothers in the 1930's London: BFI
Schatz, Thomas (1988) The Genius of the System: Hollywood Fimmaking In The Studio Era New York: Pantheon

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC