Cod y Modiwl FT31520  
Teitl y Modiwl SENSORIAETH  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Elin H G Jones  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Ms Kate E Woodward, Yr Athro Elan Stephens, Mr George O Jones  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd    
  Seminarau / Tiwtorialau    
  Eraill   1 X SESIWN WYLIO 2 AWR  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd 1 (2500 o eiriau)50%
Asesiad Semester Traethawd 2 (2500 o eiriau)50%
Asesiad Ailsefyll Os methir y modiwl oherwydd methiant i gyflwyno unrhyw elfen unigol o¿r asesiad oherwydd salwch neu amgylchiadau arbennig goddefadwy eraill, rhaid ail-gyflwyno¿r gwaith hwnnw. 

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

1. Arddangos dealltwriaeth o gyd-destun sensoriaeth o fewn ffilm a darlledu yn y cyfnod diweddar;
2. Dadansoddi enghreifftiau penodol o sensoriaeth ar waith;
3. Archwilio¿r berthynas rhwng sensoriaeth ac ideoleg.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC