Cod y Modiwl FT32620  
Teitl y Modiwl DARLLEDU A'R GENEDL  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Jamie Medhurst  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau40%
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau60%
Asesiad Ailsefyll Cyflwynir traethodau fel uchod 

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

1. trafod hanes darlledu yng Nghymru gan seilio¿u dadleuon ar rychwant eang o ffynonellau hanesyddol
2. ddangos eu gallu i ymdrîn â¿r cysyniad o `genedl¿ a `chenedligrwydd¿ yng nghyd-destun darlledu
3. dadansoddi yn feirniadol y berthynas rhwng darlledu a¿r genedl
4. ysgrifennu traethodau academaidd sy¿n dangos ôl galluoedd beirniadaethol a dadansoddol

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC