Cod y Modiwl GB33710  
Teitl y Modiwl Y FASNACH LYFRAU GYMRAEG GYFOES  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Gwilym Huws  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Ms Tanya C Rogers, Mr Rheinallt G Llwyd  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Hours.  
  Seminarau / Tiwtorialau   3 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester1.5 Awr  50%
Asesiad Semester Traethodau: 2,000 o eiriau50%

Disgrifiad cryno

Mae'r cwrs yn edrych ar swyddogaethau ac arwyddocad gwahanol elfennau'r fasnach lyfrau a'r cyfyngiadau sydd arnynt ynghyd a'r berthynas sy'n bodoli rhwng y fasnach lyfrau a gallu'r llyfrgellydd i ddarparu gwasanaeth i'r defnyddwyr.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC