Cod y Modiwl GC10620  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I WYDDELEG MODERN A'I LLENYDDIAETH 1  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Ian Hughes  
Semester Semester 1  
Elfennau Anghymharus IR11220 , IR10620  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   33 Hours. (3 gwers y wythnos)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Asesiad Parhaus:  20%
Asesiad Semester Adroddiad Sector Gr P:  10%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf 'bod' yn yr Wyddeleg yn yr amser presennol, yr amser gorffennol, a'r amser dyfodol.

2. Byddwch yn gallu defnyddio'r enw yn y cyflwr enwol a'r cyflwr dadiol.

3. Byddwch yn gallu defnyddio'r rhagenwau personol yn gywir.

4. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf reolaidd a'r ferf afreolaidd yn yr amser gorffennol.

5. Byddwch yn gallu defnyddio rhifolion a dweud yr amser.

6. Byddwch yn gallu defnyddio rhai o gystrawennau'r berfenw.

7. Byddwch yn gallu defnyddio ambell gystrawen gypladol.

8. Byddwch yn gallu cynnal sgwrs syml yn yr Wyddeleg gan ddefnyddio'r pwyntiau gramadegol a chystrawennol uchod.

Disgrifiad cryno

Cyflwynir teithi sylfaenol Gwyddeleg Modern gan bwysleisio ynganiad Conamara.

Cyflwyno llenorion y ganrif hon.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC