Cod y Modiwl GC20720  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I WYDDELEG MODERN A'I LLENYDDIAETH II  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Ian Hughes  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   33 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Arholiad Semester  20%
Asesiad Semester  10%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu defnyddio'r enw yn y cyflwr genidol.

2. Byddwch yn gallu defnyddio ffurfiau personol ar yr arddodiaid.

3. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf "bod" yn yr Wyddeleg yn yr amser presennol arferiadol, yr amser gorffennol arferiadol, a'r modd amodol.

4. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf reolaidd a'r ferf afreolaidd yn yr amser presennol arferiadol, yr amser dyfodol, a'r modd amodol.

5. Byddwch yn gallu defnyddio graddau cymhariaeth yr ansoddair.

6. Byddwch yn gallu cynnal sgwrs fwy estynedig yn yr Wyddeleg gan ddefnyddio'r pwyntiau gramadegol a chystrawennol uchod.

7. Byddwch yn gwybod am rai o lenorion pwysig yr Wyddeleg yn ystod yr ugeinfed ganrif.


Disgrifiad cryno

Parhau i ddysgu sylfaen gramadeg a chystrawen Gwyddeleg, gyda phwyslais ar ynganiad a morffoleg iaith lafar Conamara.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC