Cod y Modiwl GW32320  
Teitl y Modiwl DAMCANIAETHAU CLASUROL AM GYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Howard L Williams  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   11 Hours. 11 x 2 awr (Seminarau yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Traethodau:1 x 2,000 o eiriau  30%
Arholiad Ailsefyll Os bydd y Gyfadran yn rhoi cymeradwyaeth, caiff myfyrwyr ailsefyll y modiwl hwn. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Gweinyddwr Academaidd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

Canlyniadau dysgu

Nod y modiwl hwn yw dysgu'r myfyrwyr i gloriannu awduron gweithiau clasurol ym maes damcaniaethau gwleidyddiaeth ac i benderfynu drostynt eu hunain ynghylch y materion sydd yn cael eu codi gan yr awdurdon hynny.

10 credydau ECTS

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn ystyried gwaith y meddylwyr clasurol ym maes cysylltiadau rhyngwladol o safbwynt problemau rhyngwladol cyfoes. Bydd y damcaniaethwyr a drafodir yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond gallent gynnwys Hobbes, Kant, Marx, Locke, Gramsci a Lenin. Ym 2000/01 bydd y pwyslais ar "Perpetual Peace" gan Kant, a Lefiathan Hobbes a damcaniaeth Lenin ar imperialaeth.

Nod

Amcanion y modiwl hwn yw:

Cynnwys

1. Natur athroniaeth wleidyddol
2. Trafod y Lefiathan
3. Sofraniaeth
4. Athroniaeth Kant
5. Cosmopolitaniaeth
6. Imperialaeth

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Georg Cavelles (1999) Kant and the Theory of Practice of International Rights University of Wales Press
H Williams (1991) International Relative in Political Theory Open University Press
H Williams (2003) Kant's Critique of Hobbes University of Wales Press
Sharon Anderson Gold (2001) Cosmopolitanism and Human Rights University of Wales Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC