Cod y Modiwl GW32820  
Teitl y Modiwl PAPUR YMCHWIL: GWLEIDYDDIAETH CYMRU GYFOES  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethodau: Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno traethawd rhwng 6,500 a 7,500 o eiriau  100%
Arholiad Ailsefyll Os bydd y Gyfadran yn rhoi cymeradwyaeth, caiff myfyrwyr ailsefyll y modiwl hwn. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Gweinyddwr Academaidd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
Yn sgil datblygu gwybodaeth arbennigol ynglyn a agwedd o wleidyddiaeth. Cymru bydd myfyrwyr yn dod yn ymwybodol o ffynonellau yn ymwneud a'r pwnc ac hefyd yn hogi eu sgiliau ymchwil cyffredinol.

Disgrifiad cryno

Mae'r cwrs hon yn cynnig cyfle i baratoi traethawd estynedig ar unrhyw destun sy'n ymwneud a gwleidyddiaeth Cymru o ddewis y myfyriwr. Rhaid cytuno ar y testun gyda cyd-gysylltydd y modiwl, cynnigir gwybodaeth ynglyn a chynnwys yr archif gwleidyddol Cymreig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn ogystal, mae cyfle i ymgynghori a cydgysylltyd y modiwl wrth fynd ati i ymchwilio ac ysgrifennu'r traethawd.

Bydd bob myfyriwr yw gwneud cyflwyniad ar ei gwaith yn ystod y cwrs.

Nod

Bwriad y modiwl yw datblygu gwybodaeth arbennigol ynglyn a agwedd benodol o wleidyddiaeth Cymru gyfoes.

10 credydau ECTS

Blwyddyn Tri yn Unig

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC