Cod y Modiwl GW36220  
Teitl y Modiwl HANES RHYNGWLADOL 1895-1945: ARGYFWNG YR HANNER CAN MLYNEDD  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   19 Hours. (19 x 1 awr) (yn Saesneg)  
  Seminarau / Tiwtorialau   9 Hours. (9 x 1 awr Seminarau) (yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Traethodau: 1 x 2,000 o eiriau  30%
Arholiad Ailsefyll Os bydd y Gyfadran yn rhoi cymeradwyaeth, caiff myfyrwyr ailsefyll y modiwl hwn. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Gweinyddwr Academaidd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y modiwl bydd myfyrwyr yn medru esbonio:

- y newidiadau yng nghydbwysedd grym a'u cysylltiad a'r ddau Ryfel Byd
- pam y bu'r Unol Daleithiau a'r UGSS yn chwarae rol ymylol yn ol pob golwg yn ystod y cyfnod rhwng y rhyfeloedd
- pam na chafwyd heddwch sefydlog ar ol 1919
- effaith ideolegau ar gysylltiadau rhyngwladol
- datblygiadau mewn syniadau ac arferion rheolaeth economaidd ryngwladol
- cronoleg a tharddiad tranc ymerodraeth
- y graddau yr oedd 1945 ei hun yn drobwynt radicalaidd


Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn cynnig cyd-destun i ddeall cysylltiadau rhyngwladol yn yr ugeinfed ganrif trwy ymchwilio i ddatblygiadau yng nghydbwysedd grym, syniadau am drefn ryngwladol, newid cymdeithasegol -economaidd, a thyndra o fewn yr ymerodraethau Ewropeaidd hyd at 1945.

Nod

Amcan y modiwl yw astudio'r newidiadau dirfawr a ddigwyddodd yn y gyfundrefn ryngwladol yn ystod hanner cyntaf y ganrif. Mae'n gwneud hynny trwy annog myfyrwyr i feddwl yn thematig am y cyfnod fel un a aeth trwy gyfres o argyfyngau cysylltiedig rhwng 1895 a 1945.

Cynnwys

Mae'r modiwl yn agor trwy ddadansoddi'r symud a fu yng nghydbwysedd grym yn Ewrop, yn ogystal a thwf y pwerau newydd y tu allan i Ewrop. Cysylltir hyn yn ei dro a syniadau newydd am reoli'r drefn ryngwladol, fe y' gwelir yn y Ddiplomyddiaeth Newydd ar ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r mynd yn ei flaen wedyn i ystyried argyfwng yn y drefn wladol a grewyd gan y cynnwrf economaidd a chymdeithasol yn sgil diwydiannu a gyrhaeddodd ei benllanw yn ystod y Dirwasgiad Mawr yn y 1930au. Yn olaf mae'r modiwl yn gosod cyfnod olaf yr ymerodraethau Ewropeaidd a'r tyndra a ddatblygodd o'u mewn yng nghyd-destun y datblygiadau eraill hyn.

Sgiliau trosglwyddadwy

Ibaratoi ar gyfer seminar mae angen i fyfyrwyr ddarllen a meddwl yn feirniadol a chysyniadol am themau a materion hanesyddol a gwleidyddol penodol. Caiff sgiliau cyfrifiadurol a thechnoleg gwybodaeth eu datblygu trwy ddefnyddio e-bost ac adnoddau dysgu ar y we. Mae paratoi ar gyfer seminar a gwaith cwrs yn annog myfyrwyr i ddatblyfu eu gallu u ymchwilio'n annibynnol. Mae traethodau gwaith cwrs a asesir yn datblygu'r gallu i ysgrifennu'n ddadansoddol a gosod safbwynt, yn ogystal a phrosesu geiriau a defnyddio technoleg gwybodaeth. Mae gofynion paratoi gwaith seminar a gwaith cwrs yn annog myfyrwyr i drefnu eu gwaith a rheoli eu hamser yn effeithiol. Mae trafodaethau mewn grwpiau seminar yn meithrin a datblygu cyfathrebu llafar a sgiliau dadlau, yn ogystal a'r gallu i drafod cwestiynau yn feirniadol a chyflawni tasgau ar y cyd.

10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
E Hobsbawm Age of Extremes
R Overy The Inter-War Crisis

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC