Cod y Modiwl GW37720  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG (SEMESTER UN)  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Jonathan M Joseph  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion GW36820  
Elfennau Anghymharus GW36720  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd Hir: Mae'r Treathawd Estynedig yn 8,000-10,000 o eiriau gan gynnwys troednodiadau a llyfryddiaeth  100%
Arholiad Ailsefyll Os bydd y Gyfadran yn rhoi cymeradwyaeth, caiff myfyrwyr ailsefyll y modiwl hwn. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Gweinyddwr Academaidd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

Disgrifiad cryno

Fel arfer bydd gofyn i fyfyrwyr gymryd modiwl GW36720 a gorffen y traethawd estynedig yn ystod semester dau yn eu blwyddyn olaf.

Ond i'r myfyrwyr hynny nad ydynt yn medru cymryd y traethawd estynedig yn y semester olaf (oherwydd bod myfyrwyr ar raglenni cyfnewid, yn cychwyn Rhan Dau yn yr ail semester neu am resymau eraill), mae modiwl y traethawd estynedig ar gael yn ystod semester un yn y flwyddyn olaf. Rhaid ichi gael caniatad arbennig gan yr Adran i wneud modiwl y traethawd estynedig yn ystod semester cyntaf eich blwyddyn olaf.

10 credydau ECTS

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC