Cod y Modiwl GW39420  
Teitl y Modiwl ETHOLIADAU YNG NGHYMRU  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Roger M Scully  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   15 Awr. (2 sesiwn o 1 awr bob wythnos)  
  Sesiwn Ymarferol   7 Awr. (1 awr bob wythnos)  
  Seminarau / Tiwtorialau   8 Hours. (8 x 1 awr)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  50%
Asesiad Semester Adroddiad Dadansoddi Data  25%
Asesiad Semester Prosiect Grwp - Cynllunio Arolwg  25%
Arholiad Ailsefyll   

Canlyniadau dysgu

Ar gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr feddu ar:
- wybodaeth fanwl a beirniadol o hanes gwleidyddiaeth etholiadol gyfoes Prydain
- wybodaeth fanwl a beirniadol o'r prif agweddau tuag at astudio etholiadau
- wybodaeth sylfaenol ar sut i lunio arolygon barn a grwpiau ffocws
- wybodaeth sylfaenol o sut i ddelio a data meintiol yn defnyddio SPSS

ii)   dadansoddi'n feirniadol hanes etholiadau yng Nghymru a thu hwnt.
iii) defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol i ddadansoddi canlyniadau arolwg barn.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno prif elfennau gwleidyddiaeth etholiadol, ac yn edrych ar sut yr astudir etholiadau.

Nod

Mae etholiadau'n hwyl. (Wel, weithiau). Ond maen nhw hefyd yn hanfodol mewn gwleidyddiaeth ddemocrataidd. Mae'r modiwl hwn yn ceisio:

Cynnwys

Bydd y modiwl hwn yn gyntaf yn edrych ar hanes gwleidyddiaeth etholiadol gyfoes yn y Deyrnas Gyfunol. Bydd wedyn yn edrych ar brif actorion gwleidyddiaeth etholiadol y pleidleiswyr, pleidiau gwleidyddol a'r cyfryngau. Bydd trydedd rhan y modiwl yn cyflwyno'n fanwl brif ddulliau dadansoddi etholiadol. Yn rhan olaf y modiwl, archwilir materion cyfoes o fewn gwleidyddiaeth etholiadol. Bydd y sesiwn derfynol yn cynnwys paratoad byr at yr arholiad.

Sgiliau trosglwyddadwy

Dylai cwblhau'r modiwl hwn alluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau trosglwyddadwy canlynol:
- cyfathrebu ysgrifenedig a llafar
- gwaith grwp
- rheoli prosiect
- sgiliau TG
- meddwl dadansoddol
- sgiliau ymchwil annibynnol
- dealltwriaeth o wybodaeth feintiol

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Bridget Taylor & Katarina Thompson Scotland and Wales: Nations Again
Paul Webb The Modern British Party System

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC