Cod y Modiwl HA30020  
Teitl y Modiwl HANESWYR AC YSGRIFENNU HANES  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Peter A Lambert  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Steven Thompson  
Rhagofynion HA12120 , HY12120  
Elfennau Anghymharus HY30510 , HY30610 , HY30020  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd    
  Seminarau / Tiwtorialau   1 seminar pob pythefnos  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester Takeaway exam Un arholiad amser-rhydd (100%)100%

Canlyniadau dysgu

Modiwl craidd ail-flwyddyn yw hwn sydd yn darpar cyfle i fyfyrwyr ail-flwyddyn i astudio hanes ysgrifennu hanes yn y byd gorllewinol ers canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:
1. disgrifio ac asesu datblygiadau allweddol mewn hanesyddiaeth gorllewinol.
2. adolygu'r feirniadol draddodiadau a dulliau hanesyddol.
3. myfyrio'r feirniadol ar waith haneswyr unigol ac `ysgolion? hanesyddol.
4. esbonio datblygiadau hanesyddol yng nghyd-destun symudiadau deallusol ond hefyd yn y cyd-destun o newidiadau sefydliadol, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol.
5. myfyrio'r feirniadol ar weithiau hanesyddol a gafwyd yn eu cynlluniau gradd.
6. myfyrio'r feirniadol ar faterion allweddol o hanesyddiaeth mewn seminarau, traethodau heb eu hasesu ac arholiad amser-rhydd.

Disgrifiad cryno

Modiwl craidd ar gyfer holl gynlluniau Anrhydedd Sengl yw'r modiwl hwn. Bwriad y modiwl yw cyflwyno disgyblaeth hanes i'r myfyrwyr ac i gynyddu eu hunanymwybyddiaeth fel haneswyr. Mae'r modiwl yn ceisio gwneud hynny trwy archwilio'r modd yr ysgrifennwyd hanes, y defnydd o hanes yn y gorffenol, a chyflwr cyfoes y ddisgyblaeth.

Mae'r modiwl yn dechrau trwy archwilio'r prif fathau o hanes sydd yw cael y tu fewn i'r syllabus ni ac archwilio y prif fudiadau deallusol y tu fewn i'r ddisgyblaeth. Wedyn, mae'r modiwl yn edrych ar ddylanwad disgyblaethau eraill ar haneswyr a phwrpas ysgrifennu hanes gwleidyddol, cymdeithasol ac addysgol yn y presennol.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
A. Marwick (2001) The New Nature of History. Knowledge, Evidence, Language
A. Munslow (1997) Deconstructing History
B. Southgate (1996) History What and Why: Ancient, Modern and Post-modern Perspectives
D. Cannadine (gol.) (2002) What is History Now?
E. Hobsbawm (1997) On History
J. Appleby, L. Hunt a M. Jacob (1994) Telling the Truth About History
J. Tosh (1984) The Pursuit of History
J. Warren (1998) The Past and its Presenters: An Introduction to Issues in Historiography
K. Jenkins (1994) Rethinking History
L. Jordanova (2000) History in Practice
R. J. Evans (1997) In Defence of History

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC