Cod y Modiwl LL10120  
Teitl y Modiwl LLYDAWEG I DDECHREUWYR I  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   48 hours  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Aseiniad: 10 set o ymarferion ysgrifenedig30%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Dylai'r myfyrwyr fedru defnyddio'r amser gorffennol agos/perffaith a'r amser gorffennol pell/gorberffaith a hefyd rai ffurfiau berfol amser presennol.

2. Dylai fedru defnyddio'r iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig, a medru ei darllen ar lefel elfennol.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i Lydaweg cyfoes. Amcan y cwrs yw galluogi'r myfyriwr i gynnal sgwrs elfennol yn yr iaith ac i ddechrau ei hysgrifennu a'i darllen.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC