Cod y Modiwl LL10220  
Teitl y Modiwl LLYDAWEG I DDECHREUWYR II  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 2  
Rhagofynion LL10120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   48 hours  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr Semester Exam  80%
Asesiad Semester Continuous Assessment 8 set o ymarferion ysgrifenedig  10%
Asesiad Semester Semester Assessment Arholiad llafar  10%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Dylai'r myfyrwyr fedru defnyddio, yn ogystal â'r amserau a ddysgwyd yn LL10120/LL20120, amser presennol parhaol y ferf bezon ac amser presennol arferiadol amryw ferfau eraill, rheolaidd ac afreolaidd.

2. Dylai fedru'r iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig a medru mynd i'r afael â thestunau elfennol yn yr iaith.

Disgrifiad cryno

Parhad o LL10120. Amcan y modiwl yw ehangu cwmpas yr hyn y gall y myfyriwr ei ddweud yn Llydaweg a chyflwyno mwy o wybodaeth gefndirol iddo am Lydaw a'i llenyddiaeth.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC