Cod y Modiwl LL20120  
Teitl y Modiwl LLYDAWEG I DECHREUWYR I  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 1  
Elfennau Anghymharus LL10120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   48 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Continuous Assessment:  30%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Dylai'r myfyrwyr fedru defnyddio'r amser gorffennol agos/perffaith a'r amser gorffennol pell/gorberffaith a hefyd rai ffurfiau berfol amser presennol.

2. Dylai fedru defnyddio'r iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig, a medru ei darllen ar lefel elfennol.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i'r Llydaweg, ei gramadeg a'i theithi, Yn bennaf, pwyleisir dysgu siarad yr iaith a'i denyddio.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC