Cod y Modiwl LL30110  
Teitl y Modiwl LLYDAWEG (CWRS PELLACH)  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion Cyfartaledd o 40% yn LL10120 A LL10220 NEU YN LL20120 A LL20220  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Essay: Ymarferion, ayyb.  25%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Dylai'r myfyriwr fedru defnyddio holl amserau'r ferf, ar wahân i rai'r amodol.

2. Dylai fedru sgwrsio yn weddol ddidrafferth ar lefel elfennol.

3. Dylai fedru rhoi cynnig ar ddarllen llyfrau Llydaweg.

4. Dylai ysgrifennu'r iaith yn weddol gywir.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn ar gyfer y sawl sydd am barhau a'r Llydawg, ar ol cwblhau CY22420 neu CY11320, ond nad yw ond yn dymuno gwneud modiwl 10 credydd. Bydd yn cynnwys yn debyg i'r hyn a geir yn CY22220, ond id astudir ond hyd Kentelzo yn Kenteliou Brezhoneg Diazez.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC