Cod y Modiwl LL30320  
Teitl y Modiwl LLENYDDIAETH LYDAWEG  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion LL10120 NEU LL20220  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Essay: Ymarferion  25%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Dylai'r myfyrwir fod yn gyfarwydd â gwaith llenyddol prif lenorion Llydaweg yr ugeinfed ganrif a deall arwyddocâd a dylanwad cyhoeddi'r Barzhaz Breizh yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

2. Dylai fedru darllen gwaith llenorion cyfoes y Llydaweg.

3. Dylai fedru gwerthfawrogi llenyddiaeth Lydaweg a medru throsi i Gymraeg.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i Ienyddiaeth Lydaweg a geir yn y modiwl hwn. Rhoddir pwyslais ar gyfiethiau o'r Llydaweg i'r Gymraeg. Cynigir y modiwl hwn bob yn ail flwyddyn am yn ail ag LL30420.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC