Cod y Modiwl MR10110  
Teitl y Modiwl MENTER A BUSNES 1:CYFLWYNIAD I FUSNES A MENTER  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Nerys Fuller-Love  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  50%
Asesiad Semester Portread o berson mewn busnes - 2000 o eiriau50%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl yma dylai myfyrwyr allu:


Disgrifiad cryno

Pwrpas y cwrs yw magu dealltwriaeth o'r elfennau damcaniaethol ac ymarferol a geir ym myd busnes trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynir amryw o feysydd megis Cyflwyniad i Fenter, Yr Economi Gymreig, a Gwybodaeth a Chyfrifiadureg. Yn ystod y semester mi fydd y myfyrwyr yn paratoi prosiect ar berson mwen busnes.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
Dennis Thomas (1994) Yr Economi Gymreig, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Hywel Evans (1994) Menter, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Hywel Roberts (1994) Technoleg Gwybodaeth a Menter a Busnes, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Menter a Busnes (1990) Eu Busnes yw Metro, Y Lolfa
Mi fydd y myfyrwyr ar y modiwl yn cael y llyfrau yma am ddim:

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC