Cod y Modiwl ADM5540  
Teitl y Modiwl DYSGU AC ADDYSGU (DRAMA)  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Miss Mari R Owen  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  

Sgiliau Modiwl

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 7 FfCChC