Cod y Modiwl CF33320  
Teitl y Modiwl TROSEDD, TERFYSG A MOESOLDEB 1750-1850  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Eryn M White  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Elfennau Anghymharus HC 33330  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd    
  Seminarau / Tiwtorialau    
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester 2 x 2,500 word essays40%

Disgrifiad cryno

Y mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y cyfnod rhwng y Diwygiad Methodistaidd a Brad y Llyfrau Gleision. Awgrymwyd bod y cyntaf yn amcanu at greu 'cenedl o bobl ddiflas', ac yn sgil yr ail ceisiwyd creu'r ddelwedd o Gymru fel 'gwlad y menyg gwynion', heb dor-cyfraith yn amharu arni. Awgryma'r cyhuddiadau yn y Llyfrau Gleision ynglyn ag anfoesoldeb yn y Gymru Anghydfurffiol na lwyddodd y Methodistiaid yn eu nod. Bwriad y modiwl yw archwilio dylanwad Anghydffurfiaeth ar syniadau am foesoldeb, agweddau'r boblogaeth yn gyffredinol at drosedd a chamymddwyn, a'r rhesymau dros derfysgoedd hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn cydgerdded a Chymru sobor a difrifol yr Anghydfurffwyr, felly, yr oedd Cymru a oedd weithiau'n afreolus a llawn rialtwch, ac a oedd mewn rhai achosion yn troi llygad dall i drosedd a chamymddwyn

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC