Cod y Modiwl CF35120  
Teitl y Modiwl HAMDDEN A DIWYLLIANT POBLOGAIDD YNG NGHYMRU C1850-1939  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Owen G Roberts  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Elfennau Anghymharus HC35130 , WH35130 , MW35120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd    
  Seminarau / Tiwtorialau    
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester 2 traethawd x 2,5000 o eiriau40%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:
a. Adolygu'r feirniadol y corff o wybodaeth hanesyddol sy'r ymwneud a hamdden a diwylliant poblogaidd;
b. Amgyffred y problemau hanesyddol sy'r ymwneud ag astudiaethau ar hamdden a'r dosbarth gweithiol diwydiannol;
c. Amgyffred y gwahanol ddadansoddiadau hanesyddol o'r testunau dan sylw;
ch. Gosod profiad cymru o fewn cyd-destun Prydeinig ac Ewropeaidd;
d. Darllen, dadansoddi a gwerthuso tystiolaeth wreiddiol;
dd. Datblygu a chynnal dadleuon hanesyddol;
e. Darganfod a defnyddio ffynonellau hanesyddol;
f. Gweithio'r annibynnol ac mewn cydweithrediad ac eraill, ac i gymryd rhan mewn trafodaeth o fewn gr'r.

Disgrifiad cryno

Y mae'r modiwl hwn yn cychwyn trwy olrhain twf hamdden yn ystod ail hanner Oes Fictoria, gan astudio datblygiad trefi glan mor a threfi gwyliau eraill. Astudir ffuriau o hamdden y dosbarth gweithiol, er enghraifft tafarndai, cerddoriaeth a chwaraeon. Hefyd astudir ymateb y dosbarth canol a'r awdurdodau i'r ffurfiau newydd o ddiwylliant poblogaidd, a'r ymgeisiau i ddarparu ffyrdd mwy llesol a moesol o hamddena, gan gynnwys llyfrgelloedd a pharciau cyhoeddus. Bydd y cwrs yn olrhain newidiadau yn hamdden a diwylliant cyhoeddus yng nghyfnod cynnar yr ugeinfed ganrif, gan dalu sylw arbennig i dwf y sinema, ac I'r cysylltiad rhwng chwaraeon a hunaniaeth genedlaethol. Bydd y cwrs yn gosod profiad unigryw Cymru o fewn cyd-destun Prydeinig ac Ewropeaidd.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Bailey, P (1997) Leisure and Class in Victorian England Routledge
Croll, Andy (2000) Civilizing the Urban. Popular Culture and Public Space in Merthyr, c. 1870-1914 Cardiff UWP
Cunningham, H (1980) Leisure in the Industrial Revolution, c. 1780-1880 London, Croom Helm
Cunningham, H (1990) `Leisure and culture?, in F. M. L. Thompson, The Cambridge Social History of Britain, 1750-1950
Cunningham, H (1985) `Leisure?, in J. Benson (ed.), The Working-Class in England, 1875-1914 London
Holt, R (1990) Sport and the British OUP
Holt, R. (ed.) (1990) Sport and the Working Class in Modern Britain Manchester
Lambert, W (1983) Drink and Sobriety in Victorian Wales Cardiff UWP
Meller, H. E (1976) Leisure and the Changing City, 1870-1914 London
Walton, J. K. and Walvin, J. (eds.) (1983) Leisure in Britain, 1780-1939 Manchester
Walvin, J (1978) Leisure and Society, 1830-1950
Williams, Gareth W (1991) 1905 and all that. Essays on Rugby Football, Sport and Welsh Society Llandysul
Williams, Gareth W (1998) Valleys of Song. Music and Society in Wales, 1840-1914 UWP

Erthygls
Reid, Douglas A (2000) `Playing and Praying? in Daunton, Martin (ed.), The Cambridge Urban History of Britain, vol 3. Cambridge
Stead, P (1988) `Amateurs and professionals in the cultures of Wales?, in G. H. Jenkins and J. B. Smith (eds.), Politics and Society in Wales, 1840-1922 UWP

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC