Cod y Modiwl CY34320  
Teitl y Modiwl DIRGELION IAITH  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Felicity Roberts  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Hours.  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Hours. Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Cyflwyniad Seminar:  10%
Asesiad Semester Traethodau: 2,000 o eiriau  20%

Canlyniadau dysgu

Ar ôll dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gyfarwydd â'r termau a ddefnyddir gan ieithyddion i drafod iaith, ac â'r symbolau rhyngwladol a ddefnyddir i nodi seiniau ar bapur.

2. Byddwch yn ymwybodol o fras gategoriau y dosberthir ieithoedd y byd iddynt, a lle a natur gymharol y Gymraeg a'i tharddiad yn eu plith.

3. Byddwch yn gyfarwydd â rhai o'r prif ddamcaniaethau am darddiad iaith ddynol a'i pherthynas â natur y ddynoliaeth a bywyd ar y ddaear.

4. Byddwch yn gallu trafod pa bryd y mae dwy dafodiaith wahanol yn troi'n ddwy iaith wahanol, a pha bryd mae tafodiaith yn troi'n fratiaith, neu yn wir ai un dafodiaith arbennig yw iaith safonol?

5. Byddwch yn gwybod am batrymau cymdeithasegol cyffredin a ddigwydd o ddefnyddio dwy iaith mewn gwledydd lle ceir dwyieithrwydd, yn ogystal â phatrymau gwahanol a all ddigwydd rhwng carfanau gwahanol megis y ddau ryw, neu bobl yn perthyn i genhedlaeth wahanol.

6. Byddwch yn ymwybodol o gydberthynas gwleidyddiaeth a'r defnydd a wneir o iaith, yn arbennig yn y gwledydd Celtaidd.

Disgrifiad cryno

Modiwl sylfaenol ar iaith. Bydd darlithoedd ar ieithyddiaeth gyffredinol yn trafod, e.e. yr hyn ydyw ffoneteg, ffonoleg, morffoleg,a semanteg. Bydd rhai darlithoedd ar ieitheg gymharol yn sôn am achau'r Gymraeg o Indo-Ewropeg. Bydd hefyd ddarlithoedd ar agweddau ar ieithyddiaeth gymdeithasegol, megis yr amrywiaethau sy'n digwydd yn ôl rhyw, dosbarth sosioeconomaidd, amgylchiadau cymdeithasol a daearyddol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC