Cod y Modiwl CY34920  
Teitl y Modiwl LLEN GWERIN HEN A CHYFOES: PATRYMAU BYWYD  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Mihangel I Morgan  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mary A Constantine  
Rhagofynion CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810, Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Hours.  
  Seminarau / Tiwtorialau   8 Hours. Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  50%
Asesiad Semester Traethodau: Prosiect neu draethawd - 5,000 o eiriau  50%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:

1. Deall egwyddorion sylfaenol y ddisgyblaeth.
2. Dadansoddi amrediad eang o ffynonellau.
3. Ysgrifennu mewn cyd-destun academaidd.
4. Gwneud ymchwil sylfaenol (gan ddefnyddio testunau ysgrifenedig a thystiolaeth lafar).

Disgrifiad cryno

Casglu a dadansoddi deunydd y diwylliant poblogaidd.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC