Cod y Modiwl DD10620  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I ASTUDIAETHAU THEATR  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Hours.  
  Sesiwn Ymarferol   20 Hours  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Darlleniad ymarferol rhagbaratoedig 1 Dau ddarlleniad ymarferol rhagbaratoedig, gwerth 15% or asesiad yr un.15%
Asesiad Semester Sylwebaeth ymarferol mewn grwp yn dadansoddi a gosod darn dramataidd rhagbaratoedig yn ei gyd-destun theatraidd Rhaid ail-gyflwynor gwaith a fethwyd: Gofynir i unrhyw fyfyrwyr syn methur cyflwyniad rwp ail-gyflwyno prosiect unigol a fydd yn dilyn briff a osodir gan diwtor y modiwl.40%
Asesiad Semester Sylwebaeth 2000 o eiriau ar destun gosod Sylwebaeth ymarferol mewn grwp yn dadansoddi a gosod darn dramataidd rhagbaratoedig yn ei gyd-destun theatraidd.30%
Asesiad Semester Darlleniad ymarferol rhagbaratoedig 2 Sylwebaeth 2000 o eiriau ar destun gosod.15%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
 1. CYFLWYNO DARLLENIAD O'R TESTUNAU GOSOD MEWN FFORDD SY'N AMLYGU EU CREFFT A'U DIDDORDEB DRAMATAIDD
 2. ARDDANGOS DEALLTWRIAETH O'R TESTUNAU GOSOD FEL DIGWYDDIADAU THEATRAIDD
 3. ARDDANGOS GALLU I GYFLAWNI TASGAU YMCHWIL LLWYDDIANNUS FEL FFORDD O GEISIO DATRYS PROBLEMAU CYMERIADU, LLWYFANNU A.Y.B.


Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, trafodir pum testun gosod, gan ganolbwyntio yn gyntaf oll ar eu deinameg ac effeithioldeb cynhenid fel drama, cyn symud ymlaen i ystyried eu nodweddion a'u swyddogaeth fel theatr. Rhydd y sesiynau gweithdy ymarferol gyfle i'r myfyrwyr archwilio a datblygu eu hymdriniaeth o'r testunau fel digwyddiadau byw. Rhydd y darlithoedd gyfle i'r myfyrwyr ddarganfod pwysigrwydd ymchwil hanesyddol fel ffordd o werthfawrogi arwyddocad cyfoes y testunau fel digwyddiadau theatraidd.

Cynnwys

Trefn arfaethedig y darlithoedd a'r gweithdai:

Darlithoedd:

 1. Tshechof, Gwylan: rhagarweiniad i'r testun
 2. Tshechof, Gwylan: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 3. Ewripides, Y Bacchai: rhagarweiniad i'r testun
 4. Ewripides, Y Bacchai: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 5. Shakespeare, William, Y Dymestl: rhagarweiniad i'r testun
 6. Shakespeare, William, Y Dymestl: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 7. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: rhagarweiniad i'r testun
 8. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 9. Beckett, Samuel, Diweddgan: rhagarweiniad i'r testun
 10. Beckett, Samuel, Diweddgan: y testun a'i gyd-destun theatraidd

Gweithdai Ymarferol

 1. Tshechof, Gwylan: sefyllfa a chymeriad
 2. Tshechof, Gwylan: gofod dramataidd a gofod theatraidd
 3. Ewripides, Y Bacchai: sefyllfa a chymeriad
 4. Ewripides, Y Bacchai: defodaeth a dinasyddiaeth
 5. Shakespeare, William, Y Dymestl: sefyllfa a chymeriad
 6. Shakespeare, William, Y Dymestl: estroniaeth a meidroldeb
 7. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: sefyllfa a chymeriad
 8. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: etifeddeg ac esblygiad
 9. Beckett, Samuel, Diweddgan: sefyllfa a chymeriad
 10. Beckett, Samuel, Diweddgan: Auschwitz a'r Rhyfel Oer

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Hanfodol
Beckett, Samuel (1996) Diweddgan (Cyfieithiad Gwyn Thomas) Gwasg Prifysgol Cymru
Ewripides, (2003) Y Bacchai (Cyfieithiad Gareth Miles)
Ibsen, Henrik (1920) Dychweledigion (Cyfieithiad T. Gwyn Jones)
Shakespeare, William (1996) Y Dymestl (Cyfieithiad Gwyn Thomas)Gwasg Gee
Tshecof, Anton (1970) Gwylan (cyfieithiad W . Gareth Jones) Gwasg Prifysgol Cymru
** Argymhellir - Cefndir
Aristoteles, (2001) Barddoneg (Cyfieithiad J. Gwyn Griffiths)
Barton, John (1984) Playing Shakespeare Methuen
Kott, Jan (1967) Shakespeare Oue Contemporary 2il. Methuen
Kott, Jan (1974) The Eating of the Gods: an Interpretation of Greek Tragedy Methuen
McMillan, Dougald (1988) Becket in the theatre: the Author as Practical Playwright and Director John Calder
Merlin, Bella (2003) Konstantin, Stanislavsky Routledge
Stanislavski, Konstantin (1980) An Actor Prepares (Cyfieithiad Elizabeth Reynolds Hapgood)Methuen
Stanislavski, Konstantin (1988) Building a Character (Cyfieithiad Elizabeth Reynolds Hapgood) Methuen
Stanislavski, Konstantin (1988) Creating a Role (Cyfieithiad Elizabeth Reynolds Hapgood) Methuen

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC