Cod y Modiwl DD20420  
Teitl y Modiwl SGILIAU SGRIPTIO  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Anwen M Jones  
Semester Semester 2  
Rhagofynion Cwblhau rhan un yn llwyddiannus  
Manylion y cyrsiau Eraill   Gweithdai 4 x 2 awr a 4 x 3 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Cwblhau tasgiau rhagbaratoadol40%
Asesiad Semester Cyfraniad i sesiynau dysgu10%
Asesiad Semester Portfolio20%
Asesiad Semester Sgript terfynol30%
Asesiad Ailsefyll Er mwyn ail-sefyll y modiwl rhaid i fyfyrwyr gyflwyno 2 x sgript unigol, sgript 1 = 30%, sgript 2 = 50% a portffolio = 20% 

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
  1. SIANELU EU HYNNI CREADIGOL YN BWRPASOL TRWY GYFLAWNI TASGIAU SGRIPTIO PENODOL   
  2. DEFNYDDIO EU PROFIAD PERSONOL FEL CRONFA SYNIADAU
  3. DATBLYGU SYNIAD YN FRASLUN O WEITHGAREDD DRAMATAIDD
  4. CREU CYMERIAD DYCHMYGUS A RHOI LLAIS PRIODOL IDDO/I
  5. ARDDANGOS SGILIAU CREU LLUNIO MONOLOG A DEIALOG
  6. GWEITHIO AR Y CYD I DDEWIS A DETHOL DEUNYDD ER MWYN LLUNIO SGRIPT FEL GRWP
  7. ARDDANGOS SGILIAU MARCHNATA ADDAS AR GYFER CANFOD CYNULLEIDFA I'r GWAITH


Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i nifer o'r sgiliau sylfaenol sy'n berthnasol i'r grefft o ysgrifennu sgriptiau drama megis ymateb i sbardun, trefnu amser, canoli ar dasgau penodol o fewn i amserlen benodedig, sgiliau cynllunio a pharatoi, sgiliau llunio monolog a deialog, y grefft o lunio cymeriad, sgiliau adolygu a golygu ac ymateb yn bositif i feirniadaeth allanol.

Cynnwys

Bydd y modiwl yn cynnwys 6 sesiwn x 2 awr ac 2 sesiwn x 4 awr.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
Dancyger, Ken a Rush, Jeff (1995) Alternative Scriptwriting: Sucessfully breaking the rules Oxford
Davis, Rib (2001) Developing Characters for Scriptwriting A & C Black
Phillips, William (1999) Writing Short Scripts Syracuse Uni Press
Thomas, M Wyn (1992) Internal Difference:Twentieth Century Writing in Wales Uni of Wales Press
Wood, David (1944) Theatre for Children: A guide to writing, adapting, directing and acting Faber
Yeger, Sheila (1990) Sound of one hand clapping Charburg: Amber Lane

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC