Cod y Modiwl DD22910  
Teitl y Modiwl EGWYDDORION CYFARWYDDO TESTUNAU DRAMATAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Charmian C Savill  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Roger Owen  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   Dosbarthiadau ymarferol 1 x 2 awr yr wythnos  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Cyflwyniad Ymarferol Cyntaf  25%
Asesiad Semester Triniaeth Baratoadol ysgrifenedig  30%
Asesiad Semester Cyflwyniad Ymarferol Dau  45%
Asesiad Ailsefyll Rhaid ail-gyflwyno unrhyw elfennau a fethwyd ynghynt.   

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau'r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy'n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni'r canlynol:


Disgrifiad cryno

Archwiliad ymarferol o fethodolegau a thechnegau cyfarwyddo gan gynnwys cyfansoddi'r darlun llwyfan, datblygu llinell-drwodd y gweithredu a'r symbyliadau, a datblygu'r cymeriadu trwy gyfrwng archwilio seicolegol a chorfforol.

Cyfle i weithio'n annibynnol, ymarfer a chyflwyno dau ddarn byr o destun dramataidd. Fe fydd y cyntaf o'r rhain yn cael ei gyflwyno yn ystod oriau dosbarth y modiwl, a'r ail - a fydd yn cynnwys hyd at bedwar o actorion, ac yn para 7 munud ar y mwyaf, yn ystod cyfnod arholiadau diwedd Semester 1 (mis Ionawr)

Nod

Ein nod wrth gyflwyno'r modiwl hwn yw:

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Hanfodol
Bartow, A., The Director's Voice Theatre Communication's Group (1988)
Bogart, A., A Director Prepares Routledge (2001)
Braun, E., The Director and the Stage Methuen (1992)
Brook, P., The Empty Space Penguin (1972)
Delgado and Heritage (gols.) In Contact with the Gods Manchester University Press (1996)
Hodge, F., Play Directing, Analysis, Communication and Style Eaglewood Cliffs N.J. (1982)
Manful, H., Taking Stage: Women Directors on Directing Methuen (1999)
Rea, K., A Better Direction: a national enquiry into the training of directors for theatre, film and television Caoulste Gulbenkian Foundation (1989)
** Testun A Argymhellwyd
Brady, D., a williams, D., Directing Plays D a C Black (1988)
Cole, T., Chinoy, H.K., Directors on Directing Indianapolis (1976)
Giannachi, G., (gol.) On Directing Faber a Faber (1999)
Gorchakov, M., Stanislavsky Directs (1954)
Mackintosh, I., Architecture, Actor and Audience Routledge (1993)
Mamet, D., On Directing Film Faber a Faber (1992)
Miller, J., Subsequent Performances (1986)
Mitter, S., Systems of Rehearsals Routledge (1992)
Roose-Evans, J., Experimental Theatre from Stanislavsky to Peter Brook Routledge (1984)
Taylor, D., Directing Plays D A C Black (1996)

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC