Cod y Modiwl DD31130  
Teitl y Modiwl THEATR EWROP FODERN  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Roger Owen, Mrs Anwen M Jones  
Rhagofynion Cwblhau Rhan 1 yn llwyddiannus  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   Darlith 1 x 2 awr yr wythnos  
  Seminarau / Tiwtorialau   Seminar 1 x 2 awr yr wythnos  
  Eraill   Sesiwn wylio 1 x 1 awr yr wythnos  

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Arddangos dealltwriaeth a gwybodaeth o'r Theatr Ewropeaidd drwy ddadansoddi testunau dramataidd a'u gosod yng nghyd-destun datblygiad y Theatr Ewropeaidd yn y cyfnod dan sylw;

2. Ymateb yn feirniadol i'r deunydd astudiaeth drwy gymhwyso gwaith ysgolheigaidd yn y maes, yn ogystal a'u triniaeth ddadansoddol o'r testun dramataidd, i waith ysgrifenedig;

3. Mynegi amgyffrediad o'r ddrama fel amlygiad o fath ar theatr, gan esbonio natur y berthynas gymhleth rhwng testun ysgrifenedig a chyfrwng celfyddydol byw, ar lafar ac ar babur.

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl fydd cynnig sylfaen academaidd i feithrin dealltwriaeth o ddatblygiadau ym myd y theatr ar ddiwedd y bewdwaredd ganrif ar bymtheg i'r cyfnod cyn yr Ail Ryfel Byd, trwy astudio gwaith rhai o brif ddramodwyr y cyfnod hwnnw.

Nod

Rydym yn awyddus i sicrhau bod y myfyrwyr a'r gallu i werthfawrogi'r berthynas rhwng y ddamcaniaeth hanesyddol theatraidd, y digwyddiadau theatraidd cymhleth a datblygiadau ffurfiau perfformio (Realaeth, Naturiolaeth, Mynegiadaeth a'r Theatr Epig). Mae'r wybodaeth hon yn gysylltiedig ac yn gymwys i'r ran fwyaf o'r modiwlau Astudiaethau Theatr.

Cynnwys

Ceir deg darlith/seminar ar y canlynol:

1. Goethe, J.W.F., Faust: Rhan I
   (Canolfan Adnoddau Addysg: 1994)
2. Buchner, Georg, Woyzeck
   (Penguin, 1993)
3. Ibsen, Henrik, Peer Gynt
   (Penguin Classics: 1958)
4. Lorca, Federico Garcia, Priodas Waed
   (Ar gael o'r Adran)
5. Strindberg, August, Y Ddrama-Freuddwyd
   (A Dream Play, Methuen 1982)
6. Wedekind, Frank,   Deffro'r Gwanwyn
   (Sprink Awakening: Faber and Faber, 1995)
7. Tsiecof, Anton,   Tair Chwaer
   (Three Sisters, Oxford University Press, 1998)
8. Jarry, Alfred,   Wbw Frenin
   (Ubu Rex, Methuen, 1960)
9. Kaiser, Georg,   O Fore Tan Ganol Nos
   (From Morn to Midnight: ar gael o'r Adran)
10. Brecht, Bertolt,   Y Fam Gwroldeb a'i phlant
   (Mother Courage: Methuen Drama, 1995)

Sgiliau Modiwl

Datrys Problemau Datblygir y medrau hyn (yn ysgrifenedig ac ar lafar) wrth i'r myfyrwyr gymhwyso esboniadau a diffiniadadau'r moddau perfformio sydd yn gysylltiedig a'r testunau a ddysgwyd ar y modiwl.  
Sgiliau ymchwil Datblygir y medrau hyn wrth i'r darlithoedd, seminarau a'r asesiadau hybu a hyrwyddo myfyrdod a sylwadaeth ar gysyniadau allweddol a datblygiadau arwyddocaol mewn damcaniaeth ac ymarfer theatraidd o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i'r cyfnod cyn dechrau'r Ail Rhyfel Byd.  
Cyfathrebu Ysgrifenedig: bydd ymdrech i gyflwyno trafodaeth feirniadol wrth ysgrifennu traethodau. Ar lafar: cyfraniad dosbarth a chydweithrediad yn ystod seminarau.  
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Ymchwilio'n annibynnol: adborth tiwtor i'w gwaith ysgrifenedig a'u cyfraniad dosbarth a disgwylir datblygiad pendant o'r naill asesiad i'r llall o ran meistrolaeth y myfyrwyr ar eu deunydd. Datblygir eu sgiliau gwaith a'u defnydd o amser wrth baratoi ar gyfer eu cyfraniad dosbarth, seminarau a darlithoedd.  
Gwaith Tim Datblygir y medrau hyn yn uniongyrchol trwy'r cyfraniad dosbarth.  
Technoleg Gwybodaeth Ni ddatblygir y medrau hyn yn uniongyrchol yn y modiwl. Fe all myfyrwyr sy'n dewis hynny wneud defnydd arbennig o ddulliau a chyfryngau technoleg gwybodaeth wrth lunio'u cyfraniad dosbarth.  
Rhifedd Ni ddatblygir y medrau hyn yn uniongyrchol yn y modiwl, er bod yr Adran yn mynnu bod gwaith ysgrifenedig yn cael ei gyflwyno mewn ffurf sydd wedi ei argraffu gan ddefnyddio prosesydd geiriau.  
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ni ddatblygir y medrau hyn yn uniongyrchol yn y modiwl ond bydd lawer o'r sgiliau generig a ddatblygwyd ar y modiwl hwn yn drosglwyddadwy i sawl cyd-destun gyrfaol.  
Sgiliau pwnc penodol Fe fydd dadansoddiad o destunau theatr yn y dosbarth a thrwy asesiadau ysgrifenedig. Trwy annog myfyrwyr i ystyried moddau perfformio diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at y cyfnod cyn yr Ail Rhyfel Byd fe all y myfyrwyr adeiladu gwybodaeth fanwl o destunau theatraidd yn eu cyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Bergson, Henri (1911.) Laughter :an essay on the meaning of the comic /by Henri Bergson; authorised translation by Cloudesley Brereton and Fred Rothwell. Macmillan
Broers, Michael. (1996.) Europe after Napoleon : revolution, reaction, and romanticism, 1814-1848 /Michael Broers. Manchester University Press 0719047234
Brown, Marsall (editor) (2000.) The Cambridge history of literary criticism.edited by Marshall Brown. Cambridge University Press 052130010X
Chadwick, Charles. (1971 (1985 prin) Symbolism /[by] Charles Chadwick. Methuen 0416609104
Coleman, P, Lewis, J, Kowalik, J (eds) (2000.) Representations of the self from the Renaissance to Romanticism /edited by Patrick Coleman, Jayne Lewis, and Jill Kowalik. Cambridge University Press 0521661463
Cox, Jeffrey N. (1987.) In the shadows of romance :romantic tragic drama in Germany, England and France /Jeffrey N. Cox. Ohio University Press 0821408585
Furst, Lilian R. (1971.) Naturalism /Lilian R. Furst and Peter N. Skrine. Methuen 0416655009
Garten, Hugh F. (1964.) Modern German drama /H.F. Garten. Methuen
Postlethwaite, T (1986) Prophet of the New Drama: William Archer and the Ibsen Campaign Greenwood Press
Prudhoe, John. (1973.) The theatre of Goethe and Schiller /John Prudhoe. Blackwell 0631147802
Sprinchorn, E. (1965) Ibsen: Letters and Speeches McGibbon & Kee
Steiner, George (1961.) The death of tragedy /George Steiner. Faber and Faber
Szondi, Peter. (1987 (various p) Theory of the modern drama :a critical edition /Peter Szondi; edited and translated by Michael Hays; foreword by Jochen Schulte-Sasse. University of Minneapolis Press 0816612854
Tarnas, Richard. (1996.) The passion of the western mind : understanding the ideas that have shaped our world view. Pimlico 0712673326PBK
Williams, Raymond (1973) Drama from Ibsen to Brecht /[by] Raymond Williams. Penguin 0140214925

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC