Cod y Modiwl FT11020  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I GYFRYNGAU  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Dafydd G Sills-Jones  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Ms Elin H G Jones  
Manylion y cyrsiau Eraill   1 X SESIWN WYLIO 3 AWR  
  Seminarau / Tiwtorialau    
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau60%
Asesiad Semester Arholiad 2 awr40%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 2,500 (dewis o deitlau newydd)60%
Asesiad Ailsefyll Arholiad 2 awr40%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

1. Gwerthuso'r feirniadol rhai o brif gysyniadau Astudiaethau Teledu
2. Dangos dealltwriaeth o gyd-destun hanesyddol twf a datblygiad y cyfrwng
3. Datblygu ymwybyddiaeth o berthynas teledu gyda chymdeithas yn ehangach
4. Cyflwyno traethawd sydd yn dangos ol dealltwriaeth o'r brif ddadleuon academaidd yn ymwneud ag agweddau o astudio teledu

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC