Cod y Modiwl FT21520  
Teitl y Modiwl CYNHYRCHIAD STIWDIO  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Elin M Hefin Evans  
Semester Ar gael yn semester 1 a 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr John Y O Jones  
Rhagofynion FT10320  
Elfennau Anghymharus TF21520  
Manylion y cyrsiau Eraill   20 Hours. Workshop. Gweithdai stiwdio  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Cynhyrchiad Tim (Olaf)30%
Asesiad Semester Cynhyrchiad Tim  20%
Asesiad Semester Presenoldeb  10%
Asesiad Semester Cyfraniad unigol  40%

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

Disgrifiad cryno

Trafodir nifer o bynciau yn ystod y modiwl, gan gynnwys egwyddorion saethu aml-gamera; sut i gynnal cyfweliadau; sut i greu arddangosiadau syml, darnau i gamera, byrddau capsiwn a sylwebaeth, goleuo, cyflwyno golygfeydd drama syml, recordio perfformiad cerddorol.

Nod

Nod y modiwl yw i ymgyfarwyddo a thechengau cynhyrchiad aml-gamera mewn stiwdio ac i brofi`r sgiliau amrywiol sydd eu hangen wrth gynhyrchu mewn stwidio.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Hanfodol
Watts, Harris (1992) Directing on Camera: a Checklist of Video and Film Techniques Aavo

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC