Cod y Modiwl FT30620  
Teitl y Modiwl DRAMA DELEDU  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Elan Stephens  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   Sesiynau gwylio  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd 2500 o eiriau. Dyddiad cau y traethawd: 12.00 29 Tachwedd 200740%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
Dangos gwerthfawrogiad o`r amryw fathau o ddramau a gynhyrchir ar gyfer y sgrin fach.
Gwerthuso`r disgwrs beirniadol sy`n bodoli mewn perthynas a drama deledu.

Cynnwys

Amlinelliad o'r gwrs:

1. Gorolwg tros hanner can mlynedd: y prif arddulliau a chysyniadau.
2. Realaeth Gymdeithasol: Cathy Come Home.
3. Datblygiadau technegol mewn realaeth: Boys from the Blackstuff.
4. Arddull realaeth fodern: This Life; Caerdydd.
5. Gwrth-naturiolaeth: The Singing Detective.
6. Defnyddio gwrth-naturiolaeth: Con Passionata.
7. Genre: archwilio sebon.
8. Genre: archwilio y ddrama dditectif.
9. Y ddrama gyfoes.
10. Paratoi ar gyfer yr arholiad/gorolwg.

Nod

Rhoi gorolwg o hanes a datblygiad y ddrama deledu.

Trafod cysyniadau megis y ddrama "safonol" a'r prif wahaniaethau rhwng realaeth, naturiolaeth a gwrth-naturiolaeth.

Archwilio'r disgwyliadau a greir gan genre.

Sgiliau Modiwl

Datrys Problemau Medrau addysgol: Dealltwriaeth o brif syniadau beirniadol, hanes a datblygiad y ddrama deledu.  
Sgiliau ymchwil Meithrin y gallu i wylio a dadansoddi testun gweledol yn feirniadol.  
Cyfathrebu Cyflwyno dadleuon beirniadol tu mewn i gyd-destun hanesyddol a chysyniadol.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Hanfodol
Bignall, Jonathan, Lacey, Stephen and Macmurraugh-Kavanagh, Madeleine (2000) British Television Drama, Past, Present and Future, Palgrave
Brandt, George (Gol.)(1993) British Television Drama in the 1980s. Caergrawnt, CUP
Cooke, Lez (2003) Television Drama: A History, Llundain, bfi
Creeber, Glen (2004) Serial Television: Big Drama on the Small Screen, Llundain, bfi
Jordan, Marian (1981) Realism and Convention in Richard Dyers (Gol) Coronation Street, Monograph 28, Llundain bfi
Nelson, Robin (1997) TV Drama in Transition: Forms, Values and Cultural Change, Macmillan
** Testun A Argymhellwyd
Caughie, John (2000) Television Drama: Realism, Modernism and British Cultur, Rhydychen, OUP
Creeber, Glen (2001) The Television Genre Book, Llundain, bfi
Fiske, John (1987) Television Culture (Routledge)
Fuller Graham (Gol)(1993) Dennis Potter: Potter on Potter, Llundain, Faber
Lay, Samantha (2002) British Social Realism: From Documentary to Brit Grit, Wallflower Press
Thornham, Sue and Purvis, T (2005) Television Drama: Theories and Identities, Palgrave

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC