Cod y Modiwl FT32230  
Teitl y Modiwl CYNHYRCHU TELEDU UWCH (FFUGLEN)  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Andrew J Freeman  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Dorian L Jones  
Rhagofynion FT21820  
Elfennau Anghymharus TF32230  
Manylion y cyrsiau Eraill   Darlithoedd, gweithdai, seminarau a thiwtorialau + 120 awr o ddysgu hunan-gyfarwyddiedig.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Production portfolio10%
Asesiad Semester Pitch presentation10%
Asesiad Semester Attendance10%
Asesiad Semester Contribution to other final year production20%
Asesiad Semester Television Production50%
Asesiad Ailsefyll Ail gymryd y fodiwl pan fydd en cael ei gynnig eto 
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

Arddangos dealltwriaeth o`r cysyniadau a`r prosesau creadigol a thechnegol sydd ymghlwm wrth gynhyrchu ffilm a theledu.
Cymryd rol unigol greadigol a chyfrifol yn y broses o gynhyrchu teledu.
`Cyfieithu` a throsglwyddo syniad ar bapur i fod yn gynhyrchiad teledu.
Fel unigolion neu mewn partneriaeth cynllunio, cynhyrchu a chyfarwyddo cynhyrchiad teledu fer.
Defnyddio offer cynhyrchu yn ofalus ac yn greadigol, a chymryd cyfrifoldeb dros amodau gwaith eu cydweithwyr.


Disgrifiad cryno

Trafodir nifer o bynciau yn ystod y modiwl, gan gynnwys ffyrdd o greu cynnyrch clyweledol, cynhyrchu triniaeth ac ysgrifennu sgript, trefniant cynhyrchu, dylunio set, cyfarwyddo camera sengl, gweithio gydag actorion, camerau, a lleoliad, recordio sain ar leoliad, golygu digidol, gosod trac a throsleisio.

Trwy'r modiwl hyn I gyd fydd rhaid I fyfyrwyr - mwy na mewn modiwlau cynhyrchu teledu gynt- creu, cynhyrchu, cyfarwyddo a golygu syniadau eu hunain fel unigolion. Fydd rhaid I bob myfyriwr/aig, nail ai fel unigolion neu mewn partneriaeth cynllunio, cynhyrchu, cyfarwyddo a golygu cynhyrchiad teledu o 8-12 munud. Hefyd fydd rhaid I fyfyrwyr gyfranu I gynhyrchiadau myfyrwyr erill ar y modiwl mewn swyddi cefnogol a chynhorthwyol er mewn iddynt brofi a dysgu sgiliau Cynhyrchu eang.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hon yw eich galluogi i wneud y canlynol:

I ddatblygu dealltwriaeth o`r cysyniadau creadigol a thechnegol a`r prosesau sydd ynghlwm wrth gynhyrchu teledu.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Hanfodol
Katz, Steven Film Directing Shot by Shot Micheal Wise Productions, California
LoBrutto, Vincent Filmmaker's Guide to Production Design Allworth Press, New York
Millerson, Gerald (1985) The Technique of Television Production 11. London: Focal Press
Murch, Walter In The Blink Of An Eye Silman James Press, California
Nadoolman Landis, Deborah Screencraft Costume Design Focal Press
Singleton, Ralph Film Scheduling Lone Eagle Publishing, California
Thurlow, Clifford Making Short Films Berg, New York
Wyatt, Hilary & Aymes, Audio Post Production for Television and Film Focal Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC