Cod y Modiwl GC21910  
Teitl y Modiwl HEN WYDDELEG (IAITH A LLÊN) I  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Patrick P Sims-Williams  
Semester Semester 1  
Elfennau Anghymharus IR21920 , IR11320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Adroddiad Prosiect:  25%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
Byddwch yn gallu cyfieithu brawddegau syml o Hen Wyddeleg.


Byddwch yn gallu darllen testunau llenyddol elfennol a deall eu lle yn hanes llenyddiaeth Wyddeleg.

Byddwch wedi meistroli rhai o lefennau sylfaenol Hen Wyddeleg.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i brif nodweddion yr iaith drwy ddarllen ymarferion a cherddi syml.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC