Cod y Modiwl GW33220  
Teitl y Modiwl YMYRRAETH DDYNGAROL YNG NGWLEIDYDDIAETH Y BYD  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Nicholas J Wheeler  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   16 darlith awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   8 seminar awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester 1 traethawd 3,000 o eiriau  50%
Arholiad Semester2 Awr 1 arholiad 2 awr  50%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:
1. Arddangos dealltwriaeth o ddiffiniadau gwahanol o ymyrraeth ddyngarol
2. Dadansoddi¿n feirniadol y gwahanol agweddau moesegol tuag at ddefnyddio grym i ddod ag argyfyngau dynol i ben
3 Gwerthuso cyd-destun cyfreithiol ymyrraeth ddyngarol
4. Arddangos dealltwriaeth o gyd-destun gwleidyddol y dadleuon cyfoes am sofraniaeth ac ymyrraeth
5. Arddangos gallu i gysylltu materion cysyniadol ag achosion empeiraidd penodol

Cynnwys

Wedi trafod gwahanol agweddau damcaniaethol y pwnc, yn canolbwyntio ar y problemau cyfreithiol, moesegol a gwleidyddol a godir gan ymyrraeth arfog i arbed hawliau dynol, mae¿r modiwl yn canolbwyntio ar astudiaethau achos penodol yn y 1990egau. Y canlynol yw¿r achosion a ddewiswyd:

Disgrifiad cryno

Mae¿r modiwl yn ceisio darparu hyfforddiant israddedig yn namcaniaeth ac ymarfer ymyrraeth ddyngarol. Mae¿r cwestiwn sut ddylai¿r gymuned ryngwladol ymateb pan fo gwladwriaethau¿n cyflawni troseddau mawr systematig yn erbyn hawliau dynol yn cynnig sialens sylfaenol ar ddechrau¿r unfed ganrif ar hugain. Mae¿r modiwl hwn yn edrych ar faterion gwleidyddol, cyfreithiol, strategol a moesegol sy¿n ynghlwm â¿r defnydd o rym i rwystro¿r fath droseddau. Mae myfyrwyr yn archwilio sut mae¿r ystyriaethau gwleidyddol, cyfreithiol, moesegol a strategol a gyflwynir ar ddechrau¿r modiwl yn berthnasol i achosion penodol o ymyrraeth.

Sgiliau Modiwl

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC