Cod y Modiwl GW36820  
Teitl y Modiwl DULLIAU YMCHWIL A DAMCANIAETH CYMDEITHASOL  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Arolwg o Lenyddiaeth: 1 x 3500 o eiriau  60%
Asesiad Semester Prosiect Ymchwil: 1 x 1500 o eiriau  40%

Canlyniadau dysgu

Ar ddiwedd y modiwl bydd myfyrwyr yn gallu:

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl yw rhoi i fyfyrwyr y sgiliau ysgrifennu, ymchwil a chyflwyno angenrheidiol er mwyn cwblhau'r traethawd estynedig gorfodol. Trwy ystyried gwahanol strategaethau ymchwil, bydd y myfyrwyr yn deall cryfderau a gwendidau amryw ddulliau methodolegol. Yn y modiwl byddwn yn ystyried sut mae gwyddonwyr cymdeithasol yn llunio cwestiynau ymchwil, sut maent yn llunio damcaniaethau, yn creu cynlluniau ymchwil, yn casglu data ac yn eu dadansoddi. Mae'r modiwl yn cynnwys sesiynau ar sgiliau academaidd sylfaenol: dulliau a strategaethau ymchwil; defnydd a chamddefnydd o ystadegau ac ymchwil arolygon; dadansoddi gwleidyddol cymharol; dewis testun traethawd estynedig; safonau academaidd o gyflwyno; methodoleg; a defnydd uwch o lyfrgelloedd a ffynonellau eraill o wybodaeth yn Aberystwyth a thu hwnt.

Cynnwys

Bydd y darlithiau yn trafod pynciau megis sut i diffinio cwestiwn ymchwil a beth yw anghenion cynllun ymchwil. Bydd gwahanol berspectifau, termau a chysyniadau yn cael eu hystyried sydd yn hanfodol ar gyfer gwneud ymchwil mewn gwleidyddiaeth. Rhoddir cyflwyniad i wahanol ddulliau o gasglu ac asesu data, a bydd cwestiynnau moesol a all godi wrth wneud ymchwil yn cael eu hystyried. Bydd pedwar gweithd? ychwanegol yn gyfle i fyfyrwyr ddefnyddio'r cysyniadau a dulliau ymchwil a gyflwynwyd yn y darlithiau i ddatblygu eu prosiect ymchwil unigol.

Sgiliau trosglwyddadwy

Trwy gydol y cwrs, bydd cyfleoedd i ymarfer a gwella sgiliau darllen, dealltwriaeth a meddwl. Yn y darlithiau, bydd myfyrwyr yn gwella eu gallu i wrando'r ofalus a chymryd nodiadau. Bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i feithrin sgiliau beirniadol drwy werthuso gwahanol berspectifau ar wneud ymchwil gwleidyddol. Yn y gweithdai, bydd defnyddio sgiliau analytig a dadleuol yn hanfodol. Bydd y Prosiect Ymchwil a'r Adolygiad o Lyfryddiaeth yn gofyn i fyfyrwyr feddwl yn annibynol a dangos tystiolaeth eu bod wedi casglu a dadansoddi gwybodaeth o wahanol ffynonhellau. Bydd myfyrwyr hefyd yn trefnu eu syniadau yn ofalus a chlir, an yn ysgrifennu'r gryno.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC