Cod y Modiwl GW39920  
Teitl y Modiwl CENEDLAETHOLDEB MEWN THEORI A REALITI  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Anwen M Elias  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Ms Anwen M Elias  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   14 Hours. 14 x 1 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   8 Hours. 4 x 2 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester Traethawd: 1 x 2,500 o eiriau40%
Arholiad Ailsefyll Gall myfyrwyr, gyda chaniatad y Gyfadran, gael y cyfle i ailsefyll y modiwl hwn, yn ystod cyfnod yr arholiadau ychwanegol fel arfer. Am eglurhad pellach, cysyllter ar Gweinyddydd Academaidd yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.  

Disgrifiad cryno

Prif amcan y modiwl yw sicrhau fod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth o'r prif ddamcaniaethau sy'n ymwneud a gwrieddiau, datblygiad a rol y 'genedl' mewn gwleidyddiaeth gyfoes. Bydd y darlithoedd yn edrych ar gwahanol ffyrdd y mae mobileiddo cenedlaetholol wedi digwydd mewn gwahanol rannau o'r byd, ac yn edrych ar y math o geisiadau sydd wedi cael eu gwneud yn enw'r genedl. Bydd y modiwl hefyd yn ystyried beth yw goblygiadau globaleiddio ag integreiddio Ewropeaidd ar gyfer y ffordd y mae cysyniadau megis hunaniaeth, tiriogaethedd a grym gwleidyddol yn cael eu deall yn y byd modern.

Cynnwys

Sgiliau trosglwyddadwy

Trwy gydol y cwrs, bydd cyfleoedd i ymarfer a gwella sgiliau darllen, dealltwriaeth a meddwl. Yn y darlithoedd, bydd myfyrwyr yn gwella eu gallu i wrando'r ofalus a chymryd nodiadau. Mewn seminarau, bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau ac yn defnyddio eu sgiliu dadansoddol a rhesymegol. Bydd gofyn iddynt baratoi cyflwyniadau wedi eu selio ar waith ymchwil annibynol a bydd yn defnyddio gwybodaeth o ffynonhellau amrywiol. Byddant yn defnyddio technoleg gwybodaeth wrth gyfleu'r wybodaeth yma, ac yn ymarfer sgiliau cyfathrebu llafar. Trwy ysgrifennu traethawd ag arholiad, bydd cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gallu ysgrifennedig ag analytig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC