Cod y Modiwl HA10520  
Teitl y Modiwl TLODI AC AFIECHYD YM MHRYDAIN, C.1820-1900  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Owen G Roberts  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Paul B O'Leary, Yr Athro Aled G Jones  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   Seminarau.  
  Darlithoedd    
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr 2 awr arholiad  60%
Asesiad Semester Traethodau: 2 traethawd x 2,500 o eiriau  40%

Disgrifiad cryno

Pe'ch ganed i deulu gweithiol yn un o drefi neu ddinasoedd y bedwaredd garif ar bymtheg, roedd oddeutu un siwns allan o bump y buasech yn marw cy eich pen-blwydd cyntaf, ac fe allasech ddisgwyl byw, ar gyfartaledd, am lai na 30 mlynedd. Roedd heintiau megis y frech wen a typhoid yn gyfrifol am ladd miloedd o bobl bob blwyddyn, tra ofnai'r trefi yn gyson am ymweliad nesaf y 'pla newydd' ? cholera. Bydd y modiwl hon yn astudio'r ymateb i'r problemau iechydol, amgylcheddol a chymdeithasol affwysol a ddaeth yn sgil y chwyldro diwydiannol a threfoli. Ystyrir cyfraniad Chadwick a'i grwsad i lanhau'r trefi, ac astudir ymdrechion awdurdodau'r trefi i wella iechyd eu trigolion trwy wario miloedd ar systemau dwr, difa'r slymiau, a gwella'r amgylchedd. Crynhoir y cwrs trwy werthuso faint mor llwyddiannus fu'r ymdrechion hyn, a pha effaith gawsant ar yr amgylchedd drefol sy'n gyfarwydd i ninnau heddiw.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
A. Briggs (1963) Victorian Cities
A. Hardy (1993) The Epidemic Streets
A. Mayne (1993) The Imagined Slum
A. S. Wohl (1984) The Eternal Slum, Public Health Reform in Victorian Britain
C. Hamlin (1997) Public Health and Social Justice in the Age of Chadwick
D. Porter (1999) Health, Civilisation and the State
E. P. Hennock (1973) Fit and Proper Persons. Ideal and Reality in Nineteenth-Century Urban Government
F. B. Smith (1979) The People?s Health
I. G. Jones (1979) Health, Wealth and Politics in Victorian Wales
J. G. Williamson (1990) Coping with City Growth During the British Industrial Revolution
R. Woods & J. Woodward (goln.) (1984) Urban Disease and Mortality in Nineteenth-Century England

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC