Cod y Modiwl HA10620  
Teitl y Modiwl Y DIRWASGIAD MAWR: HANES CYMHAROL AMERICA A PHRYDAIN  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Steven Thompson  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd    
  Seminarau / Tiwtorialau    
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr 2 AWR, 2 GWESTIWN ARHOLIAD  70%
Asesiad Semester 1 TRAETHAWD x 2,500 O EIRIAU  30%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:
1. Disgrifio ac asesu datblygiadau'r cyfnod rhwng y ddau ryfel byd yn America a Phrydain;
2. Amgyffred canlyniadau gwahanol y dirwasgiad mawr ar bobl America a Phrydain;
3. Dadansoddi hanesyddiaeth y dirwasgiad mawr;
4. Gwerthuso tystiolaeth wreiddiol, megis llyfrau, papurau newydd, pamffledi, ffotograffau,
posteri, cartwnau, dogfennau ffilm, areithiau a cherddoriaeth poblogaidd;
5. Ynganu dadleuon hanesyddol trwy waith ysgrifenedig a llafar.

Disgrifiad cryno

Bu'r Dirwasgiad Mawr rhwng y ddau ryfel byd yn nodwedd a ddiffiniodd yr ugeinfed ganrif. Cafodd effaith ar ran fwyaf o'r byd a bu ei ganlyniadau cymdeithasol a gwleidyddol yn ddwfn a phell-gyrrhaeddol. Mae'r cwrs hwn yn ystyried y Dirwasgiad Mawr trwy gyfrwng astudiaeth gymharol o America a Phrydain gan archwilio'r ffactorau economaidd a achosodd broblemau economaidd mawr, maint a natur diweithdra ac atebion y ddwy lywodraeth i'r problemau y bu rhaid eu gwynebu yn y degawdau `low, dishonest.?   
Hefyd, mae'r cwrs yn cymryd golygfa `oddi isod? gan ystyried y profiad o ddiweithdra a thlodi trwy ddefnyddio lleisiau y di-waith a'r tlawd. Mae'r ystyried yr atebion cymdeithasol a gwleidyddol amrywiol i'r Dirwasgiad, megis gwleidyddiaeth adain-dde ac adain-chwith, mudo ac ymfudo, a chysylltiadau cenedl a llafur. Mae natur y dirwasgiad rhwng y ddau ryfel byd yn parhau i achosi amrywiaeth barn ymysg haneswyr a bydd y cwrs hwn yn trafod y syniadau hyn ynghyd a dehongliadau adolygiadol. Bydd y cwrs yn defnyddio tystiolaeth wreiddiol gan gynnwys llyfrau, papurau newydd, pamffledi, ffotograffau, posteri, cartwnau, dogfennau ffilm, areithiau a cherddoriaeth poblogaidd.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
J. Stevenson a C. Cook (1994) Britain in Depression: Society and Politics 1929-39 Llundain
Keith Laybourn (1990) Britain on the Breadline: A Social and Political History of Britain between the Wars Caerloyw
Matt Perry (2000) Bread and Work: Social Policy and the Experience of Unemployment, 1918-39 Llundain
R. McElvaine (1984) The Great Depression: America, 1929-1941 Efrog Newydd
Richard S. Kirkendall (1974) The United States 1929-1945. Years of Crisis and Change Llundain
Studs Terkel (gol.) (1970) Hard Times: An Oral History of the Great Depression Llundain

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC