Cod y Modiwl HA12120  
Teitl y Modiwl CYFLWYNO HANES  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Bjorn K U Weiler  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Iwan R Morus  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd    
  Seminarau / Tiwtorialau   5 seminar (2 awr yr un)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester ymarferiad precis: 1,000 gair (30%); un ymarferiad llyfryddiaethol: 1,500 gair (20%); un prosiect byr: 2,000 gair (50%)100%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru

a)   gwneud ymarferion llyfryddiaethol syml ond angenrheidiol
b)   darllen deunydd hanesyddol eilaidd gan arfer rhywfaint o grebwyll beirniadol
c)   cydnabod yr angen i ddilyn arferion gorau wrth gynnal ymchwil
ch) mynd i'r afael a dadleuon hanesyddol a chynnig sylwadau ar briod rinweddau safiadau hanesyddol
d)   dangos eu bod wedi mynd i'r afael a deunydd eilaidd ar lafar (ni asesir y gwaith hwn) ac mewn   gwaith ysgrifenedig (asesedig)
dd) myfyrio'n feirniadol ar eu safbwyntiau hanesyddol eu hun ac, o astudio rhagor ar lefel gradd, ragweld pa mor berthnasol fydd meddu ar ragor o sgiliau   

Disgrifiad cryno

Amcan y cwrs hwn yw rhoi i'r myfyrwyr hynny nad ydynt wedi astudio hanes ar lefel gradd rai o'r `sgiliau' pwysicaf, er mor sylfaenol ydynt, y bydd eu hangen arnynt yn ystod eu gradd. Trwy gyfres o seminarau cyflwynir i'r myfyrwyr amrediad o sgiliau, technegau ac ymarferion fydd yn cynnwys elfennau sylfaenol sydd yn ymwneud ag astudiaethau israddedig yn ogystal ag arferion yr hanesydd. Bydd darlithoedd atodol yn ychwanegu at y dull hwn sy'r seiliedig ar sgiliau ac yn nodi'r fras y materion hynny sy'r ganolog i waith yr hanesydd.

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Abbott , M. (gol) (1996) History skills: a student's handbook London ; New York : Routledge 0415116309
Appleby, J. , Hunt , L. & Jacobs , M (goln) (1994) Telling the truth about history New York : Norton 0393036154
Barnes, R. (1992) Successful Study for Degrees London : Routledge 0415127416
Carr, E.H. What is history?
Clanchy, J & Ballard , B (1998) How to write essays: a practical guide for students 3rd. South Melbourne, Vic. : Longman 0733903940
Elton, G. R. (2002) The practice of history Oxford ; Malden, MA : Blackwell 0631229809
Northedge, A. (1990) The good study guide Milton Keynes : Open University 0749200448
Reeves, M. (1980) Why History? Harlow : Longman 0582361206
Southgate, B. (1996) History, what and why?: ancient, modern, and postmodern perspectives London ; New York : Routledge 0415138833
Stanford, M. (1994) A companion to the study of history Oxford ; Cambridge, Mass : Blackwell 0631181598
Tosh, J. (1991) The pursuit of history London ; New York : Longman 0582026342

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC