Cod y Modiwl MT10020  
Teitl y Modiwl ALGEBRA A CHALCWLWS  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr David M Binding  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Yr Athro John Gough, Gareth Daniel Edward Lanagan, Dr David M Binding  
Rhagofynion Mathemateg Safon Uwch (neu gyfartal).  
Elfennau Anghymharus MA12110, MA12610.  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   1 awr 44 Awr (44 x 1 awr o ddarlithoedd MA10020 trwy gyfrwng y Saesneg)  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr (10 x 1 Awr o ddosbarthiadau tiwtorial).  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester Arholiad semester 4 awr (2 bapur, 2 awr yr un; un papur Algebra, un Calcwlws)  100%
Arholiad Ailsefyll Arholiad ail-eistedd 4 awr (2 bapur, 2 awr yr un; un papur Algebra, un Calcwlws)   

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. defnyddio nodiant ar gyfer setiau a mapiadau.

2. cynhyrchu proflennu yn defnyddio yr Egwyddor o Gyflwyniad Mathemategol.

3. cymhwyso Theorem Newton ar gyfer mynegrifau cyfanrif mewn amryw sefyllfaoedd.

4. darganfod cyfansymiau cyfresi rhifyddol a geometrig.

5. defnyddio rhifau cymhlyg a Theorem DeMoivre.

6. defnyddio yr Algorithm Rhannu ar gyfer polynomialau.

7. olrhain unfathiannau gan ddefnyddio israddau polynomialau a'u cyfernodau.

8. braslunio graffiau yn dangos ffwythiannau syml.

9. Mesur cyfyngiadau ffwythiannau newidynnau real.

10. penderfynu os yw ffwythiant yn barhaol neu beidio.

11. esbonio'r syniad o ddeilliad ac amcangyfrif deilliadau o sylweddau cyntaf.

12. esbonio'r syniad o elfen wrthdro.

13. olrhain y fformiwla ar gyfer deilliadau lluosymiau gwahanol a chyniferyddion ffwythiannau.

14. amcangyfrif deilliadau ffwythiannau.

15. Mesur macsmima a minima lleol ffwythiannau a'u pwyntiau ffurfdro.

16. amcangyfrif integrynnau drwy amnewid ac integru fesul rhan.

17. amcangyfrif integrynnau ffwythiannau cymarebol a ffwythiannau trigonometrig.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cynnwys yr algebra a chalcwlws sy'n hanfodol ar gyfer datblygu egwyddoion mathemategol.

Nod

Mae'n anelu at gyflwyno myfyrwyr i syniadau algebra drwy astudio rhifau cymhlyg a pholynomialau; sefydlu dealltwriaeth eglur o'r egwyddorion o gyfyngu a deillio; datblygu sgiliau technegol wrth wneud amcangyfrifon yn defnyddio cyfyngiadau a deilliadau er mwyn datblygu technegau ar gyfer penderfynu integrynnau pendant ac amhendant.

Sgiliau Modiwl

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Giordano, Frank R. (2005.) Thomas' calculus :based on the original work /by George B. Thomas Jr.; as revised by Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano. 11th ed.. Addison-Wesley 0321243358
Liebeck, M. W. (c2000.) A concise introduction to pure mathematics /Martin Liebeck. Chapman & Hall/CRC 1584881933ALKPAPER
** Testun Ychwanegol Atodol
Adams, Robert A. (1999.) Calculus :a complete course /Robert A. Adams. 4th ed.. Addison-Wesley 0201396076
Finney, Ross L. (c1994.) Calculus /Ross L. Finney, George B. Thomas, Jr. ; with the collaboration of Maurice D. Weir. 2nd ed.. Addison-Wesley Pub. Co 0201549778
Hirst, Keith E. (1995.) Numbers, sequences and series /Keith E.Hirst. Edward Arnold 0340610433
Jordan, D. W. (1994.) Mathematical techniques :an introduction for the engineering, physical, and mathematical sciences /D.W. Jordan and P. Smith. Oxford University Press 0198562683
Salas, Saturnino L. (2003.) Calculus :one and several variables. http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley031/2002190823.html 9th ed.. J. Wiley & Sons 0471383759
Stewart, James (2001.) Calculus :concepts and contexts /James Stewart. 2nd ed.. Brooks/Cole 0534377181

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC